Žene i mediji

Slika /slike/logo i baneri/Logo osnovni.png

Portal zeneimediji.hr posvećen je osnaživanju i informiranju žena te poučavanju i podizanju svijesti svih građana, javnih osoba, kreatora javnih politika, civilnog društva i posebno medija o pitanjima položaja žena u društvu čiji su temeljni stup.

Zadaća je u javnom diskursu poticati važne teme poput:

  • izraženijeg medijskog praćenja žena koje su ostvarile značajne rezultate u području svoga rada te pružanja potpore mladim ženama na početku karijere,
  • veće vidljivosti žena u informativnim emisijama općenito,
  • smanjenja rodnih sterotipa u medijima i javnom prostoru,
  • ukazivanja na predrasude i diskriminaciju kao društveno negativne pojave,
  • pridržavanja visokih načela profesionalnog izvještavanja o rodno uvjetovanom i obiteljskom nasilju,
  • posvećivanja više društvene i medijske pažnje prema ženama koje nisu dovoljno snažne u zauzimanju za sebe i dr.

Portal je dio projekta Žene i mediji koji je započeo u okviru aktivnosti radne skupine Žene i rod Mediteranske mreže regulatornih tijela (MNRA) čija je članica i Agencija za elektroničke medije. Zahvaljujući aktivnostima Agencije projekt je u Hrvatskoj prerastao početne okvire te dobio snažniji zamah provođenjem kampanji, izradom analiza medijskog sadržaja i objavom publikacija koje doprinose osvješćivanju javnosti i medija o punoj ravnopravnosti žena u društvu.

Agencija i Vijeće za elektroničke medije ovim projektom nastoje povezati sve relevantne dionike s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg sadržaja.

Portal zeneimediji.hr partnerski podržavaju: Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pučka pravobraniteljica, Ured za ravnopravnost spolova, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Središnji državni ured za sport, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Udruga B.a.B.e., Ženska soba – Centar za seksualna prava, Caritas te druge organizacije i pojedinci.

Cilj je napraviti pomak prema ravnopravnom položaju žena u društvu zajedno sa spomenutim akterima koji imaju važan utjecaj na oblikovanje javnog mnijenja.

Više na: https://www.zeneimediji.hr/