Djelatnice/i Ureda

Ravnateljica Ureda: mr.sc. Helena Štimac Radin

​tel:  01 6303 090
fax: 01 4569 296
e-mail: ured.ravnopravnost@urs.vlada.hr

 

  • Pomoćnica ravnateljice: 
        Tamara Šterk
        tel: 01 6303 038
        e-mail: tamara.sterk@urs.vlada.hr
 
  • Djelatnici/e Ureda:​
Maja Sporiš, savjetnica
tel: 01 6303 761
e-mail: maja.sporis@urs.vlada.hr
Marin Živković, savjetnik
tel: 01 6303 848
e-mail:marin.zivkovic@urs.vlada.hr
 
Nikola Zdunić, stručni suradnik
tel: 01 6303 036 
e-mail: nikola.zdunic@urs.vlada.hr
 
Martina Bosak, stručna suradnica
tel: 01 6303 990
e-mail:martina.bosak@urs.vlada.hr

Željka Canjuga, administrativna tajnica
​tel:  01 6303 090
fax: 01 4569 296
e-mail: ured.ravnopravnost@urs.vlada.hr