V.d. ravnateljice Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjeluje na redovnom sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe (GEC) u Strasbourgu od 5. do 7. travnja 2017.

Na sastanku će se raspravljati o nacrtu nove Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Na dnevnom redu je i rasprava o provedbi pet strateških ciljeva Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014.-2017. uključujući borbu protiv rodnih stereotipa i seksizama i izradu Nacrta Preporuke za borbu protiv seksizma, prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama, zajamčen ravnopravan pristup žena pravosudnim tijelima te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere. U okviru strateškog cilja vezanog za  postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru biti će riječi o trećem krugu praćenja provedbe Preporuke Rec (2003)3 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju.
Na sastanku će biti razmijenjena iskustva sa predstavnicima/cama partnerskih institucija, uključujući druge sektore Vijeća Europe, kao i GREVIO, EIGE, OSCE.
Opširnije o Komisiji za ravnopravnost spolova Vijeće Europe pročitajte ovdje.

Pisane vijesti | Međunarodna suradnja