2.2. Izvještaji, istraživanja i statistika EU


Europska komisija:


2019.


2018.


2017.


2016.


2015.


2014.
2013.
2012.
2011.

 

Skupina visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike (High Level Group on Gender Mainstreaming - HLG - više o HLG )


Savjetodavni odbor za jednake mogućnosti žena i muškaraca


Program zajedničkog učenja o ravnopravnosti spolova Europske komisije


Europski parlament:

 

Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE):Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA):