15. listopada – Svjetski dan seoskih žena

Slika /slike/URS slike - 2019/ruralne.png

Od 1995. godine, 15. listopada obilježava se Svjetski dan seoskih žena, koji je ustanovljen na Četvrtoj UN-ovoj svjetskoj konferenciji žena u Pekingu.

Tom prigodom države su se obvezale na pružanje ravnopravnog pristupa i prava na potpuno sudjelovanje ruralnih žena u vlasti, osvješćivanje donosioca odluka o potencijalima i potrebama seoskih žena te mogućnostima za kreiranje razvojnih politika ruralnih područja. 
Stoga je Odbor UN-a za uklanjanje diskriminacije žena 2016. godine donio Opću preporuku br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima.

Kroz pojašnjavanje obveza država stranaka, Opća preporuka ističe kako su uloge ruralnih žena ključne u održavanju i unapređivanju ruralnih sredstava za život i jačanju ruralnih zajednica. No, ona upozorava i kako seoske žene kontinuirano snose veći dio tereta neplaćenog rada zbog stereotipnih rodnih uloga, nejednakosti u kućanstvu te nedostatka infrastrukture i usluga, uključujući i one koje se odnose na proizvodnju hrane i rad u području skrbi.
Iz toga razloga Opća preporuka navodi da države stranke moraju osigurati nediskriminirajući zakonski okvir i osnaživati žene u ruralnim područjima u svakom pogledu te u tom smislu donosi cijeli niz preporuka.

Ove godine Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke obilježavaju Svjetski dan seoskih žena prigodnim manifestacijama.

Podsjećamo da je Ured za ravnopravnost spolova preveo i tiskao Opću preporuku br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima te ovim putem pozivamo sve zainteresirane institucije, tijela ili pojedince da za preuzimanje primjerka publikacije Opće preporuke kontaktiraju Ured za ravnopravnost spolova na ured.ravnopravnost@urs.vlada.hr .

Preporuka je dostupna i u elektronskom obliku na sljedećoj poveznici:
https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ujedinjeni%20narodi/2018/Opca%20preporuka%20br.%2034%20-%202.%20izdanje.pdf .
 

Pisane vijesti