Društvena odgovornost prema socijalno isključenim ženama

Centar za građanske inicijative dobio je financijsku podršku Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u projektu "Društvenom odgovornošću do boljih uvjeta za žene", koji će se provoditi na području Pule i Poreča, s ciljem povećanja socijalne osjetljivosti i društvene odgovornosti javnog i privatnog sektora za žene iz socijalno osjetljivih skupina, zapravo prvenstveno žrtve obiteljskog nasilja i samohrane majke.

Projekt uključuje anketiranje po deset javnih i privatnih institucija i poduzeća u Puli i Poreču te okrugli stol nakon sumiranja rezultata, na kojem će sudjelovati predstavnice Ureda za ravnopravnost spolova, zagrebačkog ureda UNDP-a te Ekonomskog instituta.
Anketiranje počinje 25. rujna, a propitat će mogućnosti zapošljavanja žena iz osjetljivih skupina, odnosno mogućnost njihova ostvarivanja posebnih pogodnosti u radu.
 
"Samohrane majke, a pogotovo žene žrtve obiteljskog nasilja, teško pronalaze posao, a ako ga i dobiju, malo ih može zadovoljiti zahtjeve uspješnosti u usporedbi s kolegama koji ne pate od jednake vrste stresa i šoka, pa često i gube posao. Jasno je da nema organizirane reakcije društva prema socijalno isključenim ženama. Pojedinci, doduše, hoće pomoći, ali problem je u tome što žene koje se zaposle ostaju u podređenom položaju. Ima i primjera dobre prakse, koji bi mogli pomoći pri reguliranju društvene odgovornosti kako bi se društvo primjereno aktiviralo da žene iz osjetljivih skupina ne budu isključene iz socijalnog i ekonomskog života", rekla je Biserka Momčinović, koordinatorica CGI Poreč.

 Pisane vijesti | Suradnja s organizacijama civilnog društva