Poklon donacija Ureda za ravnopravnost spolova Ženskoj pomoći sada za projekt „I to je ljubav?“

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr.sc. Helena Štimac Radin prisustvovala je svečanosti dodjele nagrade Ženske mreže Hrvatske udruzi Ženska pomoć sada za postignuća u borbi protiv nasilja nad ženama, u povodu 22. rujna, Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

 
Predstojnica je tom prigodom uručila predstavnicama Ženske pomoći sada poklon donaciju Ureda za ravnopravnost spolova, u vrijednosti 5 000 kuna, za dovršetak projekta „I to je ljubav?“ – edukativnog spota koji Udruga snima u povodu kampanje „16 dana aktivizma“, a u svrhu obilježavanja 25. studenog, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja u obitelji.
 
Projekt „I to je ljubav?“za cilj ima senzibiliziranje javnosti na probleme obiteljskog nasilja i nasilja općenito putem medija i raznih edukacijskih predavanja, prezentacija informacija kome i kako se obratiti za pomoć u slučaju nasilja, te pozivanje novih volontera/ki za rad na projektima.
 
Kratkim spotom, u trajanju od 40 sekundi, Udruga propagira život bez nasilja te zaštitu dostojanstva, integriteta i zdravlja žrtava nasilja. Spot će biti korišten u edukativne svrhe, emitiranjem na TV postajama, prikazivanjem školskoj populaciji i žrtvama obiteljskog nasilja prilikom tribina, radionica, edukacijskih predavanja, individualnih i grupnih savjetovanja koje će Ženska pomoć sada provoditi tijekom 2006/2007. g.
 
 


Pisane vijesti | Suradnja s organizacijama civilnog društva