Dvodnevna posjeta Europskog instituta za ravnopravnost spolova Hrvatskoj

 • Slika /slike/URS slike - 2018/EIGE Zagreb 112018/NASLOVNA.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U suradnji s Vladinim Uredom za ravnopravnost spolova, u Kući Europe je 19. studenog 2018. godine, uz sudjelovanje preko sedamdesetak sudionika, održano predstavljanje rada Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE), sa sjedištem u Vilniusu, Litva. 

EIGE je samostalno tijelo Europske unije osnovano s ciljem podrške i jačanja ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji. Institut djeluje unutar okvira i u skladu s politikama i inicijativama Europske unije, a njegove ciljeve, zadatke i proračun definira Europski parlament i Vijeće Europske unije.

Mira Banerjee, voditeljica Odjela za upravljanje znanjem i informacijama u EIGE-u pozdravila je prisutne i ukratko predstavila Europski institut za ravnopravnost spolova. Resursi EIGE-a dostupni su širokoj publici i omogućavaju usporedbu prema specifičnim podacima i u odnosu na države članice. Osvrnula se na predstojeće predsjedanje Hrvatske Vijećem EU (u siječnju 2020) objasnivši da je EIGE-ova uloga izraditi znanstvenu podlogu za raspravu o ravnopravnosti spolova na razini EU. Primjerice, za Rumunjsku će, koja preuzima predsjedavanje u siječnju 2019., jedna od prioritetnih tema biti jaz u plaćama između žena i muškaraca. 

U svom uvodnom govoru ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova, mr.sc. Helena Štimac Radin je istaknula izuzetno dobre odnose i suradnju koja je uspostavljena s EIGE-om još od njegovog osnutka 2010. godine. Predstavnice Ureda su članice Upravnog odbora i Foruma stručnjaka EIGE-a. Na web stranicama EIGE o RH ima oko 600 referenci, a u biblioteci EIGE-a nalaze se i publikacije u izdanju Ureda na hrvatskom i engleskom jeziku. Podsjetila je da za vrijeme predsjedanja svake zemlje Vijećem EU ravnopravnost spolova jedna od prioritetnih tema.
Ured za ravnopravnost spolova u procesu je izrade Trio deklaracije za ravnopravnost spolova u suradnji sa kolegicama iz Rumunjske i Finske. U dogovoru s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava dogovoreno je da će prioritetna tema u ovom području za vrijeme hrvatskog presjedanja Vijećem EU biti pitanje pristupa žena tržištu rada. Svoj pozdravni govor završila je naglaskom na značenju brojnih istraživanja koje provodi EIGE između ostalih i onog koje je potvrdilo da veća participacija žena na svim područjima društvenog i javnog života podiže  ukupan bruto društveni proizvod.    

Gđa. Maja Orel Schwarz iz Predstavništva Europske komisije u RH u svom pozdravnom govoru naglasila je različite dokumente koje je EU donijela u zadnjih nekoliko godina s namjerom da se ravnopravnost spolova podigne na višu razinu i doprinese većoj jednakosti žena i muškaraca.
Državna tajnica gđa. Andrea Metelko Zgombić iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova istaknula je da je ravnopravnost spolova visoko na političkoj agendi Vlade RH. Naglasila je da je  EIGE je odlična platforma za daljnje promicanje ravnopravnosti spolova kao i njegov značajan doprinos za vrijeme predsjedanja svake zemlje Vijećem EU.

Gđa. Blandine Mollard, znanstvena istraživačica, EIGE-a je u svom izlaganju o Indeksu ravnopravnosti spolova kao metodi kojom se u Europskoj uniji prati napredak u različitim javnim politikama sa stajališta ravnopravnosti spolova naglasila da, iako su zadnji dostupni statistički podaci iz 2015. godine, Indeksom ravnopravnosti spolova 2017. prati se napredak i izazovi u postizanju spolne ravnopravnosti, a podaci se uspoređuju kroz razdoblje od 2005. do 2015. S pomoću ljestvice od 1 (potpuna neravnopravnost) do 100 (potpuna ravnopravnost), mjere se razlike između žena i muškaraca u ključnim područjima (rad, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje). Indeksom se mjere i nasilje nad ženama i preklapajuće neravnopravnosti kao posebna područja koja ne utječu na ukupnu ocjenu.

Na panel raspravi koja je uslijedila i koju je moderirala gđa. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH sudjelovale su gđa. Karolina Ivanković, pomoćnica ministra iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, gđa. Snježana Gernhardt, voditeljica Službe za razvoj kurikula za udžbenike iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i gđa. Sandra Batlak, savjetnica u Kabinetu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Predstavnica MDOMSP-a govorila je o području nasilja nad ženama. Istaknula je donošenje Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i aktivnostima Ministarstva u području usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života, te rodiljnih i roditeljskih potpora. Pretpostavka je da će povećanje materijalnih prava dodatno potaknuti očeve na korištenje očinskog dopusta i time doprinijeti ravnopravnosti spolova.
Pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava pozdravila je EIGE-eovo izvješće, te upoznala prisutne s položajem žena na tržištu rada. Složila se s EIGE-om da treba provesti specifične ciljane mjere kao i rodno osviješteno profesionalno usmjeravanje učenika i studenata.
Predstavnica MZO istaknula je da je vezano uz kurikularne dokumente otvoreno savjetovanje za sve nastavne predmete i međupredmetne teme.  Vezano uz zdravstveni i građanski odgoj naglasila je da  učenje o neprihvatljivosti stereotipa doprinosi ravnopravnosti spolova.

Mauricio Mosca iz EIGE-a  naglasio je da je važno za rad EIGE osigurati da znanje i resursi kojim EIGE raspolaže dođu do svih zainteresiranih. Na kraju je gđa. M. Banerjee sumirala današnju raspravu i najavila novi rječnik sinonima (Tesaurus) i pojmovnik rodne terminologije koji će uskoro biti dostupan i na hrvatskom jeziku na internetskim stranicama EIGE-a.

U popodnevnom dijelu predstavnici/e EIGE posjetili su Institut za društvena istraživanja iz Zagreba i susreli se s predstavnicima akademske zajednice. Drugi dan posjete predstavnici EIGE-a sastali su se s dužnosnicima Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
 
Dodatak:

Više o rezultatima Indeksa o ravnopravnosti spolova za Hrvatsku

U okviru Indeksa ravnopravnosti spolova Hrvatska je ostvarila 53,1 bod od 100 u 2017., što je 2,8 bodova više nego 2005. Taj je rezultat Hrvatske otprilike 13 bodova ispod prosjeka 28 država članica EU. Hrvatska je zauzela 24. mjesto na ljestvici od 28 država članica EU-a što ostavlja znatan prostor za poboljšanje, posebno u području moći. Kako bi se postigla potpuna ravnopravnost spolova, potreban je usmjereniji i holistički pristup ravnopravnosti spolova.

Najbolje rezultate u pogledu ravnopravnosti spolova Hrvatska je ostvarila u području zdravlja. U tom se području Hrvatska nalazi na 21. mjestu na ljestvici od 28 država članica EU-a, što je napredak za jedno mjesto u odnosu na 2005.
Najveće poboljšanje zabilježeno je u području znanja. Stanje u pogledu ravnopravnosti spolova poboljšalo se u oba potpodručja – u potpodručju postignuća i sudjelovanja te u potpodručju segregacije/grupiranja po (muškim/ženskim) zanimanjima.

Međutim, Hrvatska se nalazi među najmanje uspješnim državama članicama. Stereotipni izbori zanimanja i dalje su veliki problem jer su žene grupirane u niže plaćenim zanimanjima (socijala, obrazovanje, njega). Kada je riječ o novcu, iako je u pogledu financijskih sredstava stanje ostalo nepromijenjeno, ravnopravnost se neznatno poboljšala u pogledu raspodjele bogatstva i siromaštva.

Najlošije rezultate Hrvatska je ostvarila u području moći. U tom su se području ocjene tek neznatno poboljšale te se Hrvatska nalazi na 21. mjestu na ljestvici od 28 država članica EU-a.

Više iz medija: 
https://vijesti.hrt.hr/473264/predstavljen-indeks-za-mjerenje-ravnopravnosti-spolova
http://www.prs.hr/index.php/suradnja/suradnja-medunarodna/2536-sudjelovanje-na-konferenciji-europskog-instituta-za-ravnopravnost-spolova-eige-u-zagrebu

 

Pisane vijesti