Estonija preuzela predsjedanje Vijećem EU

Slika /slike/URS slike - 2017/est-06-07-2017.jpg

Prvog srpnja ove godine Estonija je preuzela predsjedanje Vijećem EU. U programu predsjedanja navedeni su prioriteti usmjereni na daljnji razvoj politika jednakih mogućnosti i ravnopravnosti spolova.

Prvog srpnja ove godine Estonija je preuzela predsjedanje Vijećem EU. U programu predsjedanja navedeni su prioriteti usmjereni na daljnji razvoj politika jednakih mogućnosti i ravnopravnosti spolova.

Tako se na primjer u Programu predsjedanja za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) ističe podrška ženama u ostvarenju ravnoteže između privatnog i profesionalnog života. Žene su te koje najčešće skrbe o djeci, starijim i nemoćnim članovima obitelji, što se teško usklađuje s poslovnim obvezama, a onda se i negativno reflektira na njihovu financijsku situaciju. Osim toga manja zaposlenost žena smatra se i ekonomski neisplativa, a osobito zbog visoke razine educiranosti žena čiji se potencijal u potpunosti ne iskorištava.

Program podržava veću uključenost muškaraca u obiteljske obveze te će zadržati fokus na raspravi o nacrtu Direktive o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika. Mjere za uravnoteženje privatnog i profesionalnog života biti će predmet rasprave na sastanku ministara/ica zemalja EU zaduženih za zapošljavanje i socijalnu politiku u Tallinu u srpnju ove godine.

Najavljeno je istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) vezano uz rodnu segregaciju u izboru zanimanja u kojem će biti posebno istražena povezanost iste s platnim jazom između muškaraca i žena.
U Programu predsjedanja za pravosuđe i unutarnje poslove navodi se da je cilj estonskog predsjedanja postići dogovor oko pristupanja Europske unije Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija).

Šestomjesečni program rada i prioriteti dostupni su putem poveznice

https://www.eu2017.ee/programme.
 Pisane vijesti | Međunarodna suradnja