Vijeće Europe priprema Preporuku za borbu protiv seksizma

Slika /slike/URS slike - 2017/coe-06-07-2017.jpg

Savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova, Maja Sporiš, u svojstvu članice Radne skupine Vijeća Europe za izradu Preporuke Vijeća ministara za borbu protiv seksizma prisustvovala je na sastanku koji se održavao 22. i 23. lipnja 2017. godine u Parizu.

Savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova, Maja Sporiš, u svojstvu članice Radne skupine Vijeća Europe za izradu Preporuke Vijeća ministara za borbu protiv seksizma prisustvovala je na sastanku koji se održavao 22. i 23. lipnja 2017. godine u Parizu.

U radu Radne skupine sudjeluje 15 država članica VE, a uz Republiku Hrvatsku to su Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belgija, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Malta, Crna Gora, Rusija, Slovenija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Radna skupina formirana je u okviru Komisije za ravnopravnost spolova VE (GEC). Na sastanku su bili/e nazočni predstavnici/e svih navedenih država članica osim Slovenije i Crne Gore.

Sastanak je otvoren s nekoliko prezentacija koje su pitanje seksizma prikazale iz različitih kutova: Anne Negre, francuske ekspertice koja je iznijela francuska iskustva u pogledu borbe i zaštite od seksizma kroz intervencije u zakonodavstvo, te važnost suradnje i rada s nevladinim sektorom; Aurelie Latoures, predstavnice Centre Hubertine Auclert s fokusom na seksizam i nasilje na internetu te koji utjecaj ima na mlade; Kire Appel, danske predstavnice koja je govorila o istraživanju o on-line seksizmu na području nordijskih zemalja, kao i o tome što bi trebala obuhvatiti definicija pojma seksizma u samoj Preporuci te odgovornosti mrežnih providera i novinara samih, te predavanje prof. Karen Ross, Newcastle University o stereotipima i seksizmu u svijetu medija, sankcijama za počinitelje te utjecaju na mlade djevojke.

Najveći dio sastanka bio je posvećen raspravi oko operativnih odredbi teksta nacrta Preporuke, definicije pojma „seksizam“, sadržaja preporuka državama članicama, strukture „vodiča“ za prevenciju i borbu protiv seksizma te mjera i alata za borbu protiv seksizma i ciljna područja na koja treba usmjeriti djelovanje. Također, utvrđeno je kako se pitanje seksizma odnosi i na homoseksualne i interseksualne osobe, pa je potrebno razmotriti ugrađivanje odredbi koje se na njih odnose. Osim toga, predloženo je da se razmotri navođenje definicije rodnih stereotipa.

Nacrt teksta svim članovima će biti dostavljen u rujnu o.g., te predstavljen na sastanku GEC-a u Pragu u studenom.
 Pisane vijesti | Međunarodna suradnja