Godišnja konferencija Hrvatskog sociološkog društva

Mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovat će na Godišnjoj konferenciji Hrvatskoga sociološkog društva koja će se 1. i 2. lipnja 2012. godine održati u organizaciji Hrvatskoga sociološkog društva, u Vijećnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Ivana Lučića 3, Zagreb). 

Osnovna intencija konferencije jest predstaviti pojedine problemske sklopove koji se nalaze u središtu interesa sekcija djelatnih pod okriljem Hrvatskog sociološkog društva čime se istovremeno akcentiraju određeni društveni fenomeni manifestni u hrvatskom društvu ali i u širem društvenom okruženju koji se nastoje protumačiti iz sociološkog rakursa. 

Tom će prilikom  mr. sc. Helena Štimac Radin 1. lipnja održati izlaganje na temu "Utjecaj procesa pristupanja Europskoj uniji na razvoj i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj" u okviru Panel rasprave, Sekcija "Žena i društvo"- "Žena i društvo- rodna politika, kultura i mediji", dok će 2. lipnja održati uvodno izlaganje na temu "Koji je utjecaj Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2006.-2010. i 2011.-2015. na proces de/konstrukcije rodnih uloga u području kulture, politike i medija i da li je taj utjecaj dovoljno prepoznat ?!" na okruglom stolu, Sekcija "Žena i društvo"- "Hrvatsko društvo u de/konstrukciji rodne kulture, politike i medija".Najave