H. Štimac Radin na međunarodnoj Konferenciji posvećenoj Konvenciji VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA održati će se međunarodna Konferencija posvećena Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu, 22. rujna 2016. s početkom u 10 sati.
 
U okviru dva panela raspravljati će se o važnosti ratifikacije i implementacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te djelotvornoj implementaciji Konvencije u suzbijanju nasilja nad ženama.
 
V.d. ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin održati će izlaganje na temu Uloga Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u promicanju Istanbulske konvencije.
 

Najave | Suradnja s organizacijama civilnog društva