V.d. ravnateljice Ureda sudjelovala na konferenciji na temu uravnoteženja poslovnog i privatnog života

Slika /slike/logo i baneri/SK EU.png

Za predsjedavanja Slovačke Republike u Vijeću EU održana je konferencija pod nazivom „Work-life balance in a changing society“ (Bratislava 20. i 21. rujna 2016. godine).

Konferenciju je otvorio ministar socijalne skrbi i obitelji Slovačke Republike, Jan Richter i u svom uvodnom izlaganju istaknuo značaj usklađenja poslovnog i privatnog i života kroz prizmu ravnopravnosti spolova. Postizanje ravnoteže u poslovnoj, obiteljskoj i privatnoj sferi pretpostavka je povećane participacije žena na tržištu rada, a time i njihove ekonomske neovisnosti.
Konferencija je okupila velik broj stručnjaka/kinja i znanstvenika/ca te je u svom programu obuhvatila teme iz područja demografije, radnog zakonodavstva i socijalne politike.
Rasprava je bila usmjerena na područja koja se odnose na podjelu odgovornosti između roditelja i države u skrbi za djecu, područje skrbi o starijim i nemoćnima, te izazovima u pogledu fleksibilizacije rada i potencijalnog uvođenja novih vrsta naknada i dopusta za osobe koje pružaju skrb ovisnim članovima/icama obitelji.
Sudionici/e konferencije razmijenili su iskustva zemalja članica u pogledu rodiljnih dopusta, socijalnih servisa, mogućnosti izmjena zakonodavstva koje se odnosi na rad, radno vrijeme i oblike rada koji ne ugrožavaju privatnu sferu života.
Istaknuto je, također, kako participacija žena na tržištu rada EU značajnije nije rasla od 2006. godine te kako je stopa zaposlenosti žena u EU još uvijek manja u odnosu na razvijene zemlje svijeta. Također, postoje i značajne razlike između zemalja članica EU od 40 do 75% unatoč činjenici i sve veće kvalificiranosti i stupnja obrazovanja žena. Između ostaloga, upravo su u području skrbi o ovisnim članovima/icama obitelji žene definirane kao primarne u njenom pružanju.
Postizanje stope od 75% zaposlenosti žena i muškaraca u dobi od 20 do 64 godine života, ambiciozan je cilj Strategije Europa 2020. koji za pretpostavku mora imati uvođenje rodne perspektive, osnaživanja žena i njihov ekonomski razvitak.
Kako bi se takav cilj ostvario nužan preduvjet su uvođenje i promocija suvremenih koncepata rada i obiteljskih politika.
 

Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU