H. Štimac Radin na sastanku Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike i Konferenciji Europske unije o rodno uvjetovanom nasilju

V.d. ravnateljice Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjeluje 1. - 2. veljače na sastanku Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije (High Level Group on Gender mainstreaming) te 2.- 3. veljače na Konferenciji Europske unije o rodno uvjetovanom nasilju koji se održavaju na Malti.
Teme redovnog sastanka Skupine visoke razine za uvođenje rodno osviještene politike Europske komisije vezane su za informacije o aktivnostima vezanim za Deklaraciju tri države predsjedateljice Vijećem Europske unije, raspravu o povećanju zastupljenosti žena na tržištu rada i jednaku ekonomsku neovisnost žena i muškaraca, financiranju EU-a za podupiranje ravnopravnosti spolova, suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja te zaštiti i potpori za žrtve te promicanju ravnopravnosti spolova i ženskih prava diljem svijeta.
Cilj konferencije pod nazivom “Odgovori EU na rodno uvjetovano nasilje: međusektorski pristup” je rasprava o nalazima istraživanja o rodno uvjetovanom nasilju Europske komisije, Europskog instituta za ravnopravnost spolova i Agencije za temeljna prava EU, razmjena informacija, kao i rasprava o međusektorskom pristupu u suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja.
 

Najave | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU