HRT 'zaboravlja' informirati građane/ke o ravnopravnosti spolova

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH uputio je prigovor Vijeću HRT-a i direktoru HRT-a Mirku Galiću vezano za izostanak bilo kakvog izvještaja od strane HRT-a,  kao javne televizije, o svečanoj promociji Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, održanoj 20. studenog u hotelu The Regent Esplanade. Direktora i Vijeće HRT-a upozorio je na zakonske obveze kojima HRT podliježe prema Zakonu o medijima i Zakonu o ravnopravnosti spolova.

Prigovoru se, posebnim dopisom, pridružila i Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. „Informativni program HRT-a «zaboravlja» informirati građane/ke o Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova 2006. – 2010.“, stoji u naslovu priopćenja te udruge.
 
Helena Štimac Radin„Smatramo potrebnim podsjetiti Vas i upozoriti na zakonske obveze kojima HRT podliježe kao pravna osoba sa statusom javne ustanove sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 116/03), Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 25/03) i Zakonu o medijima  (NN 59/04)“, navodi se u dopisu Ureda za ravnopravnost spolova.
 
„Također Vas želimo upozoriti“, stoji dalje u dopisu, „da ste se u Planu djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova Hrvatske radiotelevizije, kojeg ste 30. ožujka 2005. godine dostavili Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH na odobrenje, a na koji Vam je isti dao suglasnost za provedbu dopisom od 11. srpnja 2005. godine, obvezali da će HRT „U sklopu Zakonom o HRT-u utvrđenih programskih načela i obveza, u programskim usmjerenjima HR-a i HTV-a posebno, kroz programski sadržaj, promicati razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca …“ te da će „U informativnim programima HR-a i HTV-a posebnu pozornost davat praćenju aktivnosti i akcija koje vezano za ravnopravnost spolova poduzimaju Vladine i nevladine organizacije i udruge, te međunarodne organizacije.“
 
Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH očekuje od HRT-a da propust ispravi pronalaženjem nekog drugog adekvatnog termina za emitiranje Sanja Sarnavkatematske emisije o novoj Nacionalnoj politici i informiranje građana i građanki Republike Hrvatske o tematici i problemima obuhvaćenima ovim strateškim dokumentom Hrvatskog sabora i Vlade RH.
 
Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. u svom dopisu dodatno traži „javnu ispriku i opomenu uredniku Informativnog programa  zbog „zaboravljanja” informiranja javnosti o Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova koja se tiče svih građana/ki RH.

 

Dopis Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH
 Dopis Grupe za ženska ljudska prava B.a.B.e.

 Pisane vijesti