Hrvatska ostvarila napredak na Indeksu rodne ravnopravnosti 2022. EIGE-a

Slika /slike/URS slike 2022 Novi direktorij/ge index 2022.jpg

Hrvatska je u 2022. jedna od tri države članice EU s najznačajnijim napretkom na ljestvici Indeksa rodne ravnopravnosti u odnosu na Indeks iz 2021.

Indeks rodne ravnopravnosti Europskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) prikazuje trendove u domenama rada, novca, vremena, moći, znanja, zdravlja i nasilja kod država članica EU. Skala trendova proteže se od 1 do 100, gdje 100 znači potpuno postignuće u rodnoj ravnopravnosti.
Od 27 država članica Hrvatska se u 2022. nalazi na 19. mjestu s 60.7 bodova, dok je ovogodišnji prosjek EU 68.6 bodova. U odnosu na 2021. godinu kada je imala 59.2 boda Hrvatska je ostvarila 1.5 bodova više. Od 2010. rezultat Hrvatske se poboljšao za 8.4 boda.

Hrvatska je ostvarila napredak u domeni znanja gdje je, uz Cipar i Litvu, ostvarila najznačajniji napredak od svih država članica, od 1.6 bodova. Ostvaren je i napredak u domeni ravnopravnosti na pozicijama moći u ekonomiji od gotovo 10 bodova. Dugoročan napredak zamijećen je i u domeni zdravlja, odnosno zdravstvenog statusa koji se odnosi na rodne razlike u očekivanoj životnoj dobi, vlastite percepcije zdravlja i zdravih godina života unatoč tome što se na razini prosjeka EU dogodilo  nazadovanje.

Izazovi za Hrvatsku ostaju domena vrijeme kojom se mjeri ravnopravnost u kućanskim poslovima i svakodnevna skrb za članove obitelji gdje bilježimo jedne od najlošijih rezultata od svih država članica (51 bod). Također, Hrvatska bilježi blagi pad u domeni rada zbog porasta neravnopravnosti u području participacije žena i muškaraca na tržištu rada (-0.6), kao i kod sektorske rodne segregacije te kvalitete radnih uvjeta koja se odnosi na fleksibilnost rada i prilika za napredovanje (-0.3). Hrvatska se u domeni rada nalazi na 20. mjestu s 69.7 boda dok je prosjek EU u domeni rada 71.7 bod (18. mjesto).

U Indeksu rodne ravnopravnosti na razini cijele EU po prvi put su obrađeni podaci iz 2020., odnosno nakon početka COVID-19 pandemije. U odnosu na 2021. najznačajniji napredak na razini EU ostvaren je u domeni ravnopravnosti na pozicijama moći, dok se u drugim domenama primjećuje stagnacija ili nazadovanje, a što se pripisuje negativnim utjecajima pandemije na rodnu ravnopravnost.

Najznačajniji napredak na ljestvici Indeksa u 2022., a u odnosu na 2021., ostvarile su Litva (2.2 bodova), Belgija i Hrvatska (1.5. bodova) te Nizozemska, Irska i Italija, dok su i dalje države članice s najviše bodova Švedska, Danska, Nizozemska i Finska.
 
Više o Indeksu rodne ravnopravnosti za 2022., o podacima za Hrvatsku i drugim državama članicama možete pronaći na poveznici: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/HR


*Fotografija preuzeta iz publikacije: Gender Equality Index 2022 The COVID-19 pandemic and care

Pisane vijesti | Suradnja Ureda s EIGE-om