III. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

U subotu, 11. listopada 2008. u hotelu Histria u Puli, s početkom u 10,00 sati u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske održat će se III. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.


Sukladno Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. godine sastanak Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova održava se s ciljem unaprjeđivanja i razmjene informacija i primjera dobre prakse u provedbi politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i upoznavanja s novim Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) koji je u srpnju ove godine donio Hrvatski sabor.

Novim Zakonom o ravnopravnosti spolova povjerenstva za ravnopravnost spolova zadužena su za provedbu ovog Zakona i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, a jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb obavezni su sukladno predloženom programu rada, osigurati uvjete i sredstva za rad županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova i povjerenstvu za ravnopravnost spolova Grada Zagreba. Povjerenstva za ravnopravnost spolova osnivaju se kao radno-savjetodavna tijela županijskih skupština i skupštine Grada Zagreba u čijem sastavu su zastupljeni članovi/članice županijskih skupština odnosno skupštine Grada Zagreba, koordinatori/ice u uredima državne uprave, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/kinje.

U radu Koordinacije sudjelovat će predstavnici/e županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova iz gotovo svih hrvatskih županija, a na otvaranje Koordinacije pozvani su i predstavnici/e političkih stranaka.

Na Koordinaciji će biti predstavljeni i projekti pojedinih nevladinih udruga (CGI Poreč, Homo Pula, B.a.b.e i Centra za ženske studije Zagreb) koji su ove godine temeljem provedenog javnog natječaja dobili financijsku potporu Ureda za ravnopravnost spolova za projekte promicanja uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati u svibnju sljedeće godine. Vezano uz održavanje predstojećih općih lokalnih izbora raspravljat će se i usvojiti zaključci o potrebi povećanja političke participacije žena i provedbi zakonskih propisa s obzirom na obveze političkih stranaka da prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vode računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na način da zastupljenost jednog spola na izbornim listama ne bude niža od 40%.

 

 Najave