Zaključci III. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Polazeći od Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. (NN 114/06)


III. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova donijela je na svojoj trećoj sjednici održanoj u Puli 11. listopada 2008. godine sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Povodom ubojstava 5 žena u 4 dana u Hrvatskoj, upućujemo javni apel novim ministrima unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku i pravosuđa Ivanu Šimonoviću, te v.d. ravnatelju policije Vladimiru Faberu da hitno poduzmu aktivnosti za dosljednu primjenu zakona o sprečavanju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama.
Nužno je bolje i više no do sada zaštititi žene žrtve nasilja, jer je  društvo očigledno nemoćno u sprečavanju nasilja nad ženama. Radi ograničenja uporabe oružja kod izdavanja dozvola za nošenje oružja mora se provoditi sustavno ispitivanje psiho-fizičkog i zdravstvenog stanja tražitelja oružja.

Tražimo od spomenutih ministara da kontinuirano provode i unaprijede edukacije policijskih i pravosudnih djelatnika/ca, sukladno Strategiji zaštite od nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

2. Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba zahtijevaju od svih političkih stranaka i neovisnih lista da prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor članova/ica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave provedu zakonsku obvezu o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na način da zastupljenost jednog spola ne bude niža od 40%.

3. Županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova će u svezi s održavanjem predstojećih općih lokalnih izbora u svibnju 2009. provoditi kampanje na području svojih izbornih jedinica s ciljem uvrštavanja kandidatkinja na izborne liste, izradit će analizu zastupljenosti žena na kandidacijskim listama pojedinih političkih stranaka, monitorirati izborni proces i o navedenome izvještavati javnost na području županije.

4. Tražimo od ravnatelja HRT-a i svih članova/ica vijeća HRT-a da osiguraju do lokalnih izbora 2009. godine više emisija u udarnim terminima koje će se stručno i sustavno baviti podzastupljenošću žena u lokalnim tijelima vlasti, čime će ispuniti obvezu provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova.

Zaključci III. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

 
 
 


Pisane vijesti