Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/logo i baneri/zapošljavanje.jpg
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za sljedeće radno mjesto: 
stručni/a suradnik/ca u Vladi i Vladinom uredu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme. 

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 121 od 6. prosinca 2017. godine (NN 121/17).
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom do 14. prosinca 2017. godine na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova, Mesnička 23, 10 000 Zagreb.  
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije datuma određenog za testiranje, na web-stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske www.ravnopravnost.gov.hr.

Tekst Javnog natječaja

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje

Pisane vijesti