Mr.sc. Helena Štimac Radin na međunarodnoj konferenciji o nasilju u obitelji i rodno utemeljenom nasilju

Mr.sc. Helena Štimac Radin sudjeluje na otvorenju međunarodne konferencije „Nasilje u obitelji i rodno utemeljeno nasilje – Poduzmimo korake za život bez nasilja“ koja se održava od 29. studenog do 1. prosinca u Zagrebu, u organizaciji Centra za žene žrtve rata-ROSA i partnerica na projektu. Konferencija se  provodi u okviru međunarodnog projekta „FIRST – Izgradnja kapaciteta za prve točke kontakta za žrtve obiteljskog i rodno utemeljenog nasilja.“

Najave