Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenoga

Slika /slike/logo i baneri/nwFzvdXgboGlPJh-1600x900-noPad.jpg

25. studenog obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u znak sjećanja na dan kada je 25. studenoga 1960. sestre Patriu Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Odlukom Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine taj dan se obilježava u cijelom svijetu.
S ciljem obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja, 25. studenoga, Ured za ravnopravnost spolova preveo je Opću preporuku UN Odbora br. 35. o rodno utemeljenom nasilju nad ženama

UN Odbor za uklanjanje diskriminacije žena je 2017. godine donio Opću preporuku br. 35. o rodno utemeljenom nasilju nad ženama, kojom se ažurira Opća preporuka br. 19. o nasilju nad ženama. Tekst  Opće preporuke br. 35. o rodno utemeljenom nasilju nad ženama na hrvatskom jeziku dostupan je na ovoj poveznici. Odbor je odlučio obilježiti dvadesetpetu godišnjicu usvajanja Opće preporuke br. 19 osiguravajući državama strankama daljnje smjernice koje imaju za cilj ubrzati uklanjanje rodno utemeljenog nasilja nad ženama.

Općom preporukom br. 19 o nasilju nad ženama, koju je Odbor usvojio 1992. godine, utvrđuje se da diskriminacija žena – prema definiciji u članku 1. Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) – uključuje rodno utemeljeno nasilje odnosno „nasilje koje je usmjereno protiv žene zbog toga što je žena ili koje neproporcionalno pogađa žene” i kao takvo predstavlja kršenje njihovih ljudskih prava.
Odbor u Uvodu Opće preporuke br. 35. naglašava „Više od 25 godina u praksi država stranaka odobravalo se tumačenje Odbora. Pravno mišljenje (opinio juris) i praksa država ukazuju na to da je zabrana rodno utemeljenog nasilja nad ženama prerasla u načelo običajnog međunarodnog prava. Opća preporuka br. 19 bila je glavni katalizator tog procesa. 

Ovim dokumentom još jednom se naglašava da unatoč postignutom napretku, rodno utemeljeno nasilje nad ženama, ostaje sveprisutno u svim zemljama svijeta, uz visok stupanj nekažnjavanja.
Opća preporuka br. 35 sadrži analizu stanja, područja primjene, opće obveze država stranaka prema Konvenciji i preporuke kojima poziva države stranke da jačaju provedbu svojih obveza. 
Odbor preporučuje državama strankama da poduzmu mjere u području prevencije, zaštite, gonjenja, kažnjavanja i naknade štete; prikupljanja podataka i praćenja te međunarodne suradnje s ciljem bržeg uklanjanja rodno utemeljenog nasilja nad ženama. Kod svih tih mjera trebalo bi primjenjivati pristup usmjerenosti na žrtve/preživjele kojim se priznaju žene kao nositeljice prava te promiče njihovo djelovanje i autonomnost, uključujući razvojnu sposobnost djevojčica od djetinjstva do mladenaštva.

Pisane vijesti