Javni natječaji Europske komisije

Europska komisija raspisala je javne natječaje u sklopu programa PROGRESS vezanim za provedbu seminara usmjerenih na podizanje svijesti sudaca/sutkinja i pravnih stručnjaka/stručnjakinja o zakonodavstvu Europske zajednice vezanom uz jednako postupanje prema ženama i muškarcima, te za izradu komparativne studije o sankcijama i rokovima u području ravnopravnosti spolova i anti-diskriminacije u zemljama članicama i EFTA/EEA zemljama.


Europska komisija raspisala je javni natječaj pod nazivom VT/2008/052, SEMINARI USMJERENI NA PODIZANJE SVIJESTI SUDACA/SUTKINJA I PRAVNIH STRUČNJAKA/STRUČNJAKINJA O ZAKONODAVSTVU EUROPSKE ZAJEDNICE VEZANOM UZ JEDNAKO POSTUPANJE PREMA ŽENAMA I MUŠKARCIMA

Svrha studija/seminara je podizanje svijesti i diseminacija informacija o zakonodavstvu Europske zajednice u području jednakog postupanja među sucima/sutkinjama, ostalim članovima/članicama sudbene vlasti i pravosuđa, i zainteresiranim pravnim stručnjacima/stručnjakinjama u Europskoj uniji te u onim zemljama-kandidatkinjama i zemljama članicama EEA/EFTA-e koje su odlučile sudjelovati u programu PROGRESS.

Neposredni ciljevi seminara su: podizanje razine svijesti sudionika/ca o ključnim načelima zakonodavstva EZ o jednakom postupanju; omogućiti sudionicima/cama da shvate koncepte; diskusije sa sudionicima/cama o problemima koji bi se mogli pojaviti u interpretaciji pojedinih odredbi u svjetlu hipotetskih i stvarnih slučajeva.
Podnositelji projekta:  Pravne i fizičke osobe koje zadovoljavaju uvjete ovog javnog natječaja

Rok za dostavu prijava na natječaj: 24. srpanj 2008.

Link na izvor

Europska komisija također je raspisala javni natječaj u okviru programa PROGRESS pod nazivom VT/2008/005 KOMPARATIVNA STUDIJA O SANKCIJAMA I ROKOVIMA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I ANTI-DISKRIMINACIJE U ZEMLJAMA ČLANICAMA I EFTA/EEA ZEMLJAMA

Svrha studije jest pružiti Komisiji neovisan pregled stanja u zemljama članicama kao i u zemljama EFTA/EEA-e, a s obzirom na sankcije i rokove u presudama u slučajevima koji se odnose na bilo koji oblik diskriminacije na temelju roda, rase ili etničkog porijekla, vjere ili vjerskog uvjerenja, tjelesnog invaliditeta, godina i spolne orijentacije, u usporedbi sa sličnim sporovima koji ne uključuju diskriminaciju u različitim područjima prava.

Studija će također pružiti analizu učinkovitosti i proporcionalnosti sankcija protiv diskriminatornog ponašanja u usporedbi sa sankcijama za druga nezakonita ali ne i diskriminatorna ponašanja. Studija bi također trebala ocijeniti da li i u kojoj mjeri postojeći rokovi u kojima se pokreću postupci onemogućavaju žrtvama diskriminacije da ostvare svoja prava za iznošenje slučajeva pred sudom i drugim organima vlasti, u usporedbi sa sličnim slučajevima koji ne uključuju diskriminaciju.

Rok za dostavu prijava na natječaj: 30. srpanj 2008.

Link na izvor
 Pisane vijesti