Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova na 39. sastanku Upravnog odbora za ravnopravnost spolova (CDEG) Vijeća Europe

Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH sudjelovat će od 30. lipnja do 2. srpnja u Strasbourgu na 39. sastanku Upravnog odbora za ravnopravnost spolova Vijeća Europe na kojem će se razmatrati pitanja iz područja rada Upravnog odbora.


Glavne teme sastanka su aktivnosti na području uravnoteženog sudjelovanja žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju, te na području uvođenja rodno osviještene politike – osobito u smislu rodnog proračuna i uvođenja rodnih razlika u zdravstvene politike. Razmatrat će se i aktivnosti u zaštiti žena od nasilja, te druge aktivnosti Upravnog odbora u smjeru priprema iduće Ministarske konferencije Vijeća Europe o ravnopravnosti žena i muškaraca, kao i izrade nacrta Deklaracije o jednakosti žena i muškaraca u smislu postizanju stvarne jednakosti.
 
 


Pisane vijesti | Međunarodna suradnja