Međunarodna konferencija „Rješavanje pitanja nejednakosti u športu“

 • Slika /slike/URS slike - 2018/Žene u sportu 102018/Žene sport 25102018.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Međunarodna konferencija pod nazivom „Rješavanje pitanja nejednakosti u športu - položaj žena na rukovodećim pozicijama i sprječavanje nasilja nad ženama u športu“, održala se u Zagrebu, 25. listopada 2018. godine, u organizaciji Proširenog djelomičnog sporazuma o športu (EPAS), u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport i Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, kao dio zajedničkog projekta Vijeća Europe i Europske komisije "ALL IN: Towards gender balance in sport"
 

Konferencija je održana u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe. Konferencija se bavila rezultatima istraživanja i odgovorima politika na povećanje udjela žena u vodstvu te uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama u sportu. 
Specifični ciljevi Konferencije bili su:
- razviti bolje razumijevanje uzroka, opsega, oblika i posljedica rodno uvjetovanog nasilja i nejednakosti u sportu;
- podijeliti primjere dobre prakse, identificirati i raspraviti mjere za sprječavanje nasilja nad ženama u sportu te pokušati postići bolju ravnotežu spolova na rukovodećim pozicijama u sportu;
-predložiti tematske prioritete za nastavak konferencije 2019.
 
Na ovoj, vrlo posjećenoj Konferenciji, sudjelovali su predstavnici/e javnih tijela Upravnog odbora EPAS-a i Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, predstavnici/e Savjetodavnog odbora EPAS-a i partnerske organizacije ALL IN projekta te predstavnici/e hrvatskih nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela vlasti nadležnih za sport, krovne sportske organizacije, nacionalne saveze olimpijskih i neolimpijskih sportova te predstavnici zdravstvenih organizacija vezanih za sport, trenere i sportaše, dok su glavne govornice bile Anita White, suosnivačica Zaklade Anita White, Kari Fasting, professor emeritus u Norveškoj školi za šport i Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova.

Konferenciju je otvorio zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport, Krešimir Šamija, koji je u svom pozdravnom govoru ukazao na to kako bi upravo šport morao, kao utjecajna pojava, dati pozitivan doprinos društvu i djelovati maksimalno na smanjenju neravnopravnosti u društvu.
Anita White je izložila aktualnu situaciju u području participacije žena na pozicijama odlučivanja, dok je Kari Fasting predstavila područje nasilja u sportu, ukazala na njegovu učestalost i definirala pojam nasilja u sportu.

Helena Štimac Radin je u svome izlaganju upoznala nazočne s aktivnostima Ureda za ravnopravnost spolova te aktivnostima koje Vijeće Europe poduzima za poboljšanje statusa žena u području sporta. S time u vezi, predstavila je mjere za promicanje prava žena u području sporta u prethodnoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova, kao i sljedećoj, koja je u izradi. Istaknula je prijevod i distribuciju Preporuke o rodno osviještenoj politici u sportu Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe iz 2015. godine, kao i publikacije Vijeća Europe: Priručnik o dobroj praksi, Ravnopravnost spolova u športu – dostupnost športskih aktivnosti djevojčicama i ženama, autorice Clotilde Talleu, oba u izdanju Ureda. Istaknula je suradnju Ureda s Hrvatskim olimpijskim odborom i Vijećem za elektroničke medije na kampanji „Za veću vidljivost ženskih sportova u elektroničkim medijima“, koja je usmjerena promociji ženskih individualnih i kolektivnih sportova.

Izlaganje ravnateljice Štimac Radin možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Žene u sportu kao prioritet Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.


Iz medija: 
http://sdus.hr/vijesti/odrzana-konferencija-rjesavanje-pitanja-nejednakosti-u-sportu-polozaj-zena-na-rukovodecim-pozicijama-i-sprjecavanje-nasilja-nad-zenama-u-sportu/
https://www.coe.int/en/web/genderequality/-/a-conference-entitled-breaking-the-cycle-of-inequality-in-sport-by-fixing-gender-balance-in-leadership-and-preventing-violence-against-women-will-be-h​
http://www.izravno.com/hr/info/sport/sport-25-listopada-2018/
http://www.nacional.hr/polozaj-zena-rjesavanje-pitanja-nejednakosti-u-sportu/
https://www.hrstud.unizg.hr/obavijesti?@=21616#news_112402
https://www.cba.hr/novosti/Odrana-konferencija-Rjeavanje-pitanja-nejednakosti-u-portu-20181026130210
http://triatlon.hr/vijesti/odrzana-konferencija-o-nejednakost-u-sportu/
http://hms.hr/rjesavanje-pitanja-nejednakosti-u-sportu/
https://hrvatski-bocarski-savez.hr/odrzana-konferencija-rjesavanje-pitanja-nejednakosti-u-sportu/
http://www.croportal.net/novosti/POLOZAJ_ZENA_Rjesavanje_pitanja_nejednakosti_u_sportu-4489762
https://www.hina.hr/vijest/9923145
http://triatlon.hr/vijesti/odrzana-konferencija-o-nejednakost-u-sportu/
http://podravskiradio.net/2018/10/28/medunarodna-konferencija-rjesavanje-pitanja-nejednakosti-u-sportu-polozaj-zena-na-rukovodecim-pozicijama-i-sprjecavanje-nasilja-nad-zenama-u-sportu/
https://rooster.city/hrvatska/2018/10/28/prema-spolnoj-ravnotezi-u-sportu/
https://www.eusa.eu/news?breaking-the-cycle-of-inequality-in-sport-conference-held-in-zagreb​

Pisane vijesti