Međunarodni dan seoskih žena - 15.10.

Slika /slike/Korice publikacija/ruralne.jpg

Ured tiskao drugo izdanje Opće preporuke UN-a br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima. 

Uslijed velikog interesa županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, kao i drugih tijela, Ured za ravnopravnost spolova tiskao je drugo izdanje Opće preporuke UN-a br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima.

Opća preporuka ističe kako su uloge ruralnih žena ključne u održavanju i unapređivanju ruralnih sredstava za život i jačanju ruralnih zajednica. No, one su i dalje sustavno i trajno suočene s preprekama koje im onemogućavaju da u potpunosti uživaju svoja ljudska prava. One snose veći dio tereta neplaćenog rada zbog stereotipnih rodnih uloga, nejednakosti u kućanstvu te nedostatka infrastrukture i usluga, uključujući i one koje se odnose na proizvodnju hrane i rad u području skrbi. Stoga Opća preporuka navodi da države stranke moraju osigurati nediskriminirajući zakonski okvir i osnaživati žene u ruralnim područjima u svakom pogledu te u tom smislu donosi cijeli niz preporuka.

Opća preporuka UN-a br. 34 (2016) o pravima žena u ruralnim područjima dostupna je na sljedećoj poveznici: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ujedinjeni narodi/Opca preporuka br. 34 - 2. izdanje.pdf

Pisane vijesti