Ministarstvo poljoprivrede osnovalo Radnu skupinu za prikupljanje podataka o ženama u ruralnom području

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede danas je održan 1. sastanak Radne skupine za prikupljanje podataka o ženama u ruralnom području. Pozdravnim govorima članicama Radne skupine obratili su se g. Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede, gđa Nansi Tireli, predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, g. Luka Čuljak, pomoćnik ministra i koordinator za ravnopravnost spolova te mr.sc. Helena Štimac Radin koja je istaknula dobru višegodišnju suradnju Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede na brojnim aktivnostima vezanim uz provedbu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, čija provedba uključuje i osnivanje Radne skupine za prikupljanje podataka o ženama u ruralnom području.

Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine u okviru cilja 1.4. Unaprijediti znanje i svijest o položaju žena u ruralnim područjima predviđeno je osnivanje radne skupine radi prikupljanja podataka o ženama u ruralnim područjima u području obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja, zdravstvene zaštite, očuvanja kulturne baštine i gospodarskog razvoja te izrada akcijskog plana utemeljenog na rezultatima provedenih analiza, Također, jednom godišnje tiskat će se i objavljivati (statističke) publikacije temeljem prikupljenih podataka o ženama u ruralnim područjima. Nositelj provedbe navedenih mjera je Ministarstvo poljoprivrede.

U radu radne skupine sudjeluju predstavnice resornih ministarstva, Ureda za ravnopravnost spolova, Ureda za udruge, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske obrtničke komore, organizacija civilnog društva te znanstvenih institucija.          Pisane vijesti