Mr.sc. Helena Štimac Radin v.d. ravnateljice Ureda na Drugoj preglednoj konferenciji o rodnoj jednakosti OESS-a

Slika /slike/URS slike - 2017/gender-vienna.jpg
U Beču će se 12. i 13. lipnja održati Druga pregledna konferencija o rodnoj jednakosti u organizaciji OESS-a, na kojoj će sudjelovati v.d. ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova, mr.sc. Helena Štimac Radin.
 
Konferenciju organiziraju predsjedavajuća OESS-om (AT), Ured za rodnu jednakost pri tajništvu OESS-a i OESS-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Konferenciju će otvoriti panel na visokoj razini nakon kojega će uslijediti 6 tematskih radionica, koje će se fokusirati na tri dimenzije rada OESS-a. Organizatori drže da će konferencija poslužiti kao dobra prilika za raspravu o provedbi OESS-ovog Akcijskog plana za rod (Gender Action Plan- GAP) i ostalih obveza preuzetih na ovom području.
 
Na konferenciji će sudjelovati visoki/e djelatnici/e državne uprave, stručnjaci/kinje za pitanje roda i predstavnici/e civilnog društva angažirani na ovoj tematici.

Najave