Obilježavanje 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

 • Okrugli stol: „Zaštita žrtava obiteljskog nasilja - Uloga i zadaci institucija, ustanova i civilnog društva“ u organizaciji Primorsko – goranske županije, Obiteljskog centra Primorsko – goranske županije i Centra za participaciju žena u društvenom životu – Centra za pravnu pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja, održat će se u ponedjeljak, 16. studenog ove godine s početkom u 11,00 sati u dvorani Transadrie u Rijeci.
   
 • Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u sklopu provedbe kampanje usmjerene uklanjanju svih oblika spolne diskriminacije i podizanju javne svijesti o kršenju ljudskih prava žena, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko – križevačke županije, održat će se u subotu, 21. studenog ove godine od 10,00 do 12,00 sati na gradskim trgovima u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima.
   
 • Tematska sjednica (28. sjednica Odbora) Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na temu: „Život i problemi žrtava nasilja nakon izlaska iz skloništa“, održat će se u utorak, 24. studenog ove godine s početkom u 11,00 sati u dvorani Stjepana Radića (133/I. kat) Hrvatskog sabora u Zagrebu.
   
 • Okrugli stol: „Seksualno nasilje – potreba za standardizacijom prakse“ u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i Ženske sobe – Centra za seksualna prava, održat će se u utorak, 24. studenog ove godine s početkom u 12,00 sati u dvorani Kralj Tomislav hotela Sheraton u Zagrebu.
   
 • Javna akcija Grupe za ženska ljudska prava B.a.b.e. nastavno na provedbu javne kampanje u sklopu projekta „Protiv stereotipa i diskriminacije žena – seksualni zločini u Republici Hrvatskoj“, održat će se u srijedu, 25. studenog ove godine s početkom u 11,00 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu.
   
 • Promocija edukativnog spota „Nije smiješno“ u organizaciji nevladine organizacije Ženska pomoć sada, SOS - Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, održat će se u srijedu, 25. studenog ove godine s početkom u 11,00 sati u kino dvorani Mosor u Zagrebu.
   
 • Otvaranje izložbe fotografija „Grad vidljivih žena“ u organizaciji Ženske akcije Rijeka (ŽAR), održat će se u srijedu, 25. studenog ove godine s početkom u 19,00 sati u galeriji „Kružna“ u Rijeci.
  Promocija kalendara „Grad vidljivih žena“ udruge ŽAR za 2010. godinu, sa izabranih dvanaest najboljih fotografija s izložbe, održat će se 10. prosinca ove godine u galeriji Kružna u Rijeci.
   
 • Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti održat će se u srijedu, 25. studenog ove godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u Zagrebu.
   
 • Javna rasprava „Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji“ s posebnim naglaskom na dosadašnju primjenu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i smjernicama za budućnost, u organizaciji Ženske udruge Izvor, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Osječko – baranjske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Osijeka, održat će se u ponedjeljak, 30. studenog ove godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Osječko – baranjske županije u Osijeku.
   
 • Tematska tribina u organizaciji Zajednice žena Katarina Zrinski, SOS Telefona i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko - podravske županije, održana je u srijedu, 25. studenog ove godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u prostorijama Knjižnice u Virovitici.


Najave