Objavljeno Godišnje izvješće o provedbi Strategije VE za ravnopravnost spolova 2018. – 2023., za 2018. godinu

Slika /slike/URS slike - 2019/Strategija VE.png

Odbor ministarskih zastupnika je primio na znanje Godišnje izvješće o provedbi Strategije Vijeća Europe za ravnopravnost spolova 2018.-2023., za 2018. (dok. CM(2019)48-add2), koje uključuje pozitivne primjere iz Hrvatske.

Šest je ciljeva Strategije: 1) sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma; 2) sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji; 3) osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu; 4) postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru; 5) zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila; 6) uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere.

U Izvješću je posebno naglašeno kako su u 2018. godini Hrvatska, Grčka, Island, Sjeverna Makedonija i Luksemburg postale zemlje članice Istanbulske konvencije.
Izdvojene su i aktivnosti namijenjene promociji rodne ravnopravnosti usklađene sa standardima i pravnim alatima Vijeća Europe pa je Republika Hrvatska spomenuta u kontekstu država koje su provele mjere i usvojile alate za provedbu Konvencije kao i aktivnosti kojima se olakšava pristup žena pravosuđu te pravne okvire i modele postupanja u slučajevima osiguravanja prava za žene i djevojčice migrantice, izbjeglice i tražiteljice azila.

U kontekstu provedbe prvog i drugog strateškog cilja – Sprečavanje i borba protiv stereotipa i seksizma te Sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, istaknuta je Konferencija o rodnoj ravnopravnosti u sportu, odnosno njen drugi dio koji se odnosio na prevenciju nasilja nad ženama u sportu, koja se održala u listopadu 2018. godine u Zagrebu, u sklopu hrvatskog predsjedavanja Odborom ministara VE.

U sklopu četvrtog strateškog cilja – Postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, istaknut je prvi dio navedene Konferencije pod nazivom Prekidanje kruga nejednakosti u sportu – rodna ravnoteža u vodstvu, kao i nacionalna radionica namijenjena osposobljavanju Romkinja za političku participaciju, koja je održana u studenom 2018.
Cjelokupni tekst Godišnjeg izviješća možete preuzeti na ovoj poveznici.

Pisane vijesti