Republika Hrvatska potpisala Deklaraciju o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu

Slika /slike/Tematske fotografije/ICT woman.jpg

Republika Hrvatska potpisala je Deklaraciju o posvećenosti pitanja žena u digitalnom svijetu15. svibnja 2019. godine, u Bruxellesu

Vlada Republike Hrvatske je 2. svibnja 2019., na sjednici Vlade donijela Zaključak kojim se prihvaća Deklaracija o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu. Povećanje sudjelovanja, vidljivosti i angažiranosti žena u digitalnoj ekonomiji moglo bi pomoći rješavanju pitanja nedostatka IKT znanja u EU te potaknuti ekonomski rast i širi društveni napredak. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Ured za ravnopravnost spolova zaduženi su za koordinaciju provedbe Deklaracije.

Tekst Deklaracije o posvećenosti pitanju žena u digitalnom svijetu predložila je Europska komisija te su ju 25 država članica Europske unije i Norveška 9. travnja potpisale. Deklaracija prepoznaje rodnu pristranost i socijalno-kulturološke konstrukcije kao glavne prepreke koje uzrokuju podzastupljenost djevojaka i žena u digitalnom svijetu. Radi se o međusektorskom problemu u čije rješavanje valja uključiti odgojno-obrazovni sustav, gospodarstvo, medije i javne servise.

Države potpisnice obvezale su se na suradnju s tijelima javne vlasti i predstavnicima javnog i privatnog sektora, te s civilnim društvom u radu na uzrocima fenomena podzastupljenosti žena u ovom sektoru. Deklaracija se oslanja i na zaključke Predsjedništva o rodnoj ravnopravnosti, mladima i digitalizaciji te na Deklaraciju „Ravnopravnost spolova kao prioritet Europske unije danas i u budućnosti“ koju je potpisalo 27 država članica, uključujući i Republiku Hrvatsku, 12. listopada 2018. godine u Beču.
 

Pisane vijesti