Objavljeno najnovije izvješće Eurofounda o radnim uvjetima u Europi

Slika /slike/URS SLIKE 2021/eurofound.png

Eurofound redovito provodi tri istraživanja koja nude komparativne podatke o kvaliteti života i uvjetima rada u EU. Rezultati istraživanja omogućavaju donositeljima političkih odluka uvid u prilike za poboljšanje i planiranje budućih aktivnosti.

Ciljevi EU Istraživanja o radnim uvjetima su sljedeći: procjena i kvantificiranje radnih uvjeta zaposlenih i samozaposlenih na jedinstveni, usklađeni način, analiza odnosa između različitih aspekata radnih uvjeta, identifikacija skupina u riziku, problema i napretka, praćenje trendova putem usklađenih pokazatelja, doprinos razvoju europskih politika o zaposlenosti i kvaliteti rada. 

S ciljem stvaranja kompleksne slike svakodnevne stvarnosti u svijetu rada žena i muškaraca, obuhvat Upitnika za istraživanje proširen je u odnosu na njegov prvotni izgled. Aspekt ravnopravnosti spolova bitna je odrednica novijeg izgleda Upitnika.  Teme koje obuhvaća Upitnik  odnose se na status u zaposlenosti, duljina radnog vremena, organizacija rada, učenje i edukacija, fizički i psihološki rizični faktori, sigurnost i zdravlja na radu, usklađivanje privatnog i poslovnog života, sudjelovanje radnika, dohodak i financijska sigurnost.

U 2021. godini Eurofound je proveo novi krug istraživanja na terenu  (European Working Conditions Survey EWCS). Građani i građanke su po prvi puta intervjuirani telefonom pa usporedba s ranijim podacima je ograničena. U istraživanje je bilo uključeno 70.000 zaposlenih iz 36 država Europe, uključujući države članice, Veliku Britaniju, Norvešku, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.

Krajem 2021. Eurofound je objavio publikaciju Monitor europskih poslova: Rodne razlike i struktura zaposlenosti. Rezultati pokazuju da se jedan od najupečatljivijih momenata u zadnjoj polovici stoljeća odnosi na veliki porast u sudjelovanju žena na tržištu rada. U zadnjih dvadeset godina, na dva, od tri nova radna mjesta, zaposlene su žene.  Istovremeno, prisutna je naglo rastuća stopa zaposlenosti starijih osoba. Nadalje, među značajnim rezultatima istraživanja je i onaj koji se odnosi na podatak da unatoč većem udjelu žena na tržištu rada, broj poslova s uravnoteženim udjelom žena i muškaraca se smanjuje, a razlike u plaćama su najveće na dobro plaćenim poslovima.Upitnik:

Istraživanje o radnim uvjetima 2021: 
European Jobs Monitor 2021: Gender gaps and the employment structure: 

Pisane vijesti