Odbor za izradu Preporuke o ženama migranticama usvojio nacrt Preporuke o ljudskim pravima migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila

Slika /slike/URS SLIKE 2021/GEC-MIG 5 (1).jpg

Predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova sudjelovala je na petom i posljednjem sastanku Odbora za izradu preporuke za žene migrantice koji se održao od 30. rujna do 1. listopada 2021. godine putem videokonferencije. Na prethodna četiri intenzivna sastanaka države članice su postigle kompromis o nacrtu teksta Preporuke, a o kojem su konačno raspravljale i na ovom sastanku.

Na samom početku Cecile Greboval, tajnica Odbora za izradu preporuke za žene migrantice, spomenula je široku uključivost Odbora spram različitih sudionika. Pa je tako Odbor zaprimio komentare i amandmane na Preporuku od strane 13 država članica, 1 države promatračice, 1 međunarodne organizacije, 1 organizacije civilnog društva i 4 sektora Vijeća Europe. Također, navela je i glavna sadržajna pitanja Preporuke koja su se raspravljala na ovom sastanku:

-           doseg ciljanih skupina Preporuke
-           termin „rod“ naveden u skladu s prethodnim dogovorima
-           pitanje pravne pomoći kao horizontalne tema
-           sekcija „djevojke“ modificirana u skladu s međunarodnim standardima
-           formulacije „prema potrebi“ i „ako relevantno“ zamijenjene snažnijim jezikom
-           dodane reference na nacionalne zakone
-           simplificirani naslovi
-           uklonjena nabrajanja

Prisutne države članice su se složile da Preporuka treba biti sveobuhvatna, što znači da  njezin sadržaj treba uključivati različite skupine migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila. Također su se složile, a uzevši u obzir da ne da ne postoji međunarodna definicija termina „migrant/ica“, da će Preporuka obuhvaćati migrante/ce koji se zakonito nalaze na teritoriju država članica, kao i migrante/ce bez osobnih  dokumenata. Zbog obuhvata migranta/ca bez osobnih dokumenata predstavnice Danske i Rusije inzistirale su da se u svakom pojedinom poglavlju istaknu skupine na koje se pojedina preporuka odnosi. Navele su da u njihovim jurisdikcijama migranti/ce bez osobnih dokumenata imaju drugačiji pristup pravima i uslugama od ostalih skupina. Ostale države članice su ih podsjetile da se ovdje radi o Preporuci te da je važno da se nađe rješenje adekvatno rješenje i za ovu ranjivu skupinu. Pa je tako predstavnica Portugala spomenula da je  Portugalska Vlada 2019. godine izmijenila Zakon o useljavanju baš iz razloga iznalaženja rješenja za integraciju migranta/ca bez dokumenata. Omogućila je pravnu regulaciju statusa migrantima/cama bez dokumenata koji se već nalaze godinu dana na teritoriju i zaposleni su.

Predstavnica Švicarske je spomenula problem različite dostupnosti prava i usluga za žrtve u slučaju kada je kazneno djelo (u okviru ove Preporuke se radi o rodno uvjetovanom nasilju ili trgovini ljudima) počinjeno unutar ili izvan teritorija države članice. Louise Hooper, stručnjakinja koja sudjeluje u radu Odbora za izradu preporuke za žene migrantice, podsjetila ju je da Konvencija Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima zahtjeva od država članica jednaku dostupnost shema za žrtve bez obzira na to gdje je djelo počinjeno.

Nakon dva dana sastanka države članice su se složile oko kompromisnog teksta nacrta Preporuke te je usvojile s naslovom „Preporuka o zaštiti ljudskih prava migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila“. Sljedeći koraci uključuju (a) prosljeđivanje nacrta Preporuke do 1. studenog 2021. godine Komisiji za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, (b) rasprava i usvajanje teksta nacrta Preporuke na sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 23. - 25. studenog 2021. godine, (c) finalizacija dokumenta te reviziju od strane pravne službe Vijeća Europe, (d) doprinosi skupine Izvjestitelja o ljudskim pravima, (e) usvajanje Preporuke od strane Vijeća Ministara u ožujku 2022. godine. 

Informacije o petom sastanku Odbora možete pronaći na linku.

Pisane vijesti