Održana međunarodna konferencija o pristupu žena pravosuđu

 • Slika /slike/URS SLIKE 2021/žene u pravosuđu/PGGII conference pic.png
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Stručna suradnica Ureda za ravnopravnost spolova sudjelovala je na konferenciji Vijeća Europe „Pristup žena pravosuđu: približavajući se potpunoj ratifikaciji i provedbi Istanbulske konvencije“. 

Konferenciju je organiziralo Vijeće Europe u suradnji s Europskom unijom uz sudjelovanje svojih predstavnika/ca i stručnjaka/inja koji se bave pristupom pravosuđu iz rodne perspektive. Uvodne govore održale su Marija Pejčinović Burić, glavna tajnica Vijeća Europe i Helena Dalli, povjerenica za ravnopravnost pri Europskoj komisiji. Obje su naglasile važnost ratifikacije, a onda i implementacije Istanbulske konvencije kao „zlatnog standarda“ u borbi protiv nasilja nad ženama što uključuje i osiguranje jednakog pristupa pravosuđu za žene žrtve nasilja.

Glavne poruke mogu se sažeti kroz odgovore na temeljna pitanja koja su bila zastupljena na konferenciji:

Što je pristup pravosuđu?
 • pristup pravosuđu ne obuhvaća samo učinkovitost pravnog sustava i ostvarenje prava, već i procese kojima se osigurava prilagođenost potrebama stvarnog života žena i muškaraca, a što znači i proceduralnu i materijalnu pravdu.
 • pandemije svih vrsta povećavaju postotak nasilja nad ženama te unazađuju pristup pravosuđu.

Koje su prepreke i tko je njima najčešće pogođen?
 • stereotipi, bilo da se radi o rodu, rasi, seksualnosti ili invaliditetu, negativno utječu na oba vida pravde jer ne sagledavaju činjenično stanje objektivno.
 • iako pristup pravosuđu može biti težak za sve, još je teži za žene zbog rodne nejednakosti u društvu i pravosudnim sustavima, još uvijek prisutne ekonomske i društvene nejednakosti, rodnih stereotipa i predrasuda te raširenosti nasilja nad ženama.
 • postoje tri vrste prepreka pristupa žena pravosuđu: (a) nepoznavanje zakona o suzbijanju diskriminacije, (b) nejednaka moć – socioekonomski slabiji položaj, (c) prepreke uzrokovane kulturom - stereotipi i predrasude.
 • do ograničenja pristupa pravosuđu žena žrtava nasilja najčešće dolazi zbog: (a) pogleda na nasilje u obitelji kao problema koji nije hitan i koji je zapravo privatan, (b) mitova o tome kakva žrtva zapravo treba biti (npr. postojanje tjelesnih ozljeda).

Objektivnost i neovisnost pravosuđa vs. rodno osjetljivo suđenje?
 • na pravo se gleda s neutralnog stajališta, čime se smatra se da je rodna osjetljivost protivna objektivnosti prava, a zapravo se takvim stajalištem samo normaliziraju stereotipi.
 • smatra se da je primjena rodne analize protivna neovisnosti pravosuđa.
 • pravo na pravično suđenje neće biti obezvrijeđeno niti će okrivljenik biti lišen tog prava ako se primjeni rodno osjetljivo suđenje koje uzima u obzir različita iskustva muškaraca i žena.
 • pitanje formalne (svi su jednaki pred zakonom) vs. materijalne (jednaki rezultati) jednakosti u procesu, jer sustav materijalnoga pristupa jednakosti zahtijeva iskorjenjivanje prakse koja vodi porastu nepovoljnijega položaja i diskriminaciji osobe.
 • rodno osjetljivo suđenje doprinosi legitimitetu sudaca jer isto uzima u obzir različita iskustva pojedinaca, a što znači i utvrđivanje točnijeg činjeničnog stanje stvari.
 • suci/kinje primjenjuju pravo na različite društvene fenomene pa bi se zbog toga bi trebali dodatno, uz pravno obrazovanje, educirati o različitim društvenim problemima, kao što je, na primjer, rodno uvjetovano nasilje.

Tijekom online konferencije Liana Finck, crtačica i ilustratorica za The New Yorker, je simultano crtala dok su predavačice izlagale ili raspravljale kao dio panela. Crteže možete pogledati u galeriji.

Pisane vijesti