Održana sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba

Slika /slike/URS slike - 2020/iz rada povjerenstva c.jpg

U susret Međunarodnom danu žena, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba održalo je tematsku sjednicu na temu "Položaj žena izbjeglica/migrantkinja u Zagrebu" na kojoj je sudjelovala pomoćnica ravnateljice Ureda.

Govornice iz različitih nevladinih organizacija i područja djelovanja osvrnule su se na suodnos prisilnih migracija i rodno uvjetovanog nasilja te na nedostatak rodno osjetljivih procedura kojima bi se osigurala zaštita žena tražiteljica azila.
Predstavljena su i moguća rješenja poput većeg uključivanja ženskih organizacija u rad s izbjeglicama i veća podrška njihovom radu kao i poboljšanje izvaninstitucionalnih usluga usmjerenih na integraciju.
Jedan od navedenih problema bio je nemogućnost pristupa Prihvatilištu koji nekim udrugama nije omogućen, kao i nedostatak financijskih sredstava koji bi omogućio učinkovit i kontinuiran rad.
Poseban je problem, kad je riječ o žrtvama nasilja, rodna nesenzibiliziranost osoba koje su uključene u prvi i ostale kontakte, koje nisu rodno senziblizirane, a često je ugroženo i pravo na povjerljivost.
 
Sjednica je završila izlaganjem o radu s izbjeglicama na socijalno-edukativnim projektima kojima ženama nastoji omogućiti lakšu integraciju.
 
Na kraju je predsjednica Povjerenstva predložila zaključke koji su jednoglasno prihvaćeni a odnose se na:
  • poziv svim gradskim upravnim tijelima da pruže svu potrebnu pomoć ženama izbjeglicama,
  • prijedlog svim gradskim upravnim tijelima da se angažiraju na integraciji izbjeglica kroz osiguranje zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih i ostalih usluga,
  • prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba da dodatno nađe mogućnost financiranja udruga civilnog društva koje se bave pomoći i podrškom ženama izbjeglicama/migrantkinjama, žrtvama seksualnog nasilja.
 
 

Pisane vijesti