Predstavljena nova EU Strategija za ravnopravnost spolova 2020. -2025.

Slika /slike/1_yXQOy2D9AQF_15YqmBeTHw.png

Europska komisija je 5. ožujka predstavila Strategiju za ravnopravnost  između žena i muškaraca u Europi za razdoblje od 2020.do 2025. godine

Iako se bilježi značajan napredak u području zakonodavstva, uključivanja perspektive ravnopravnosti spolova u javne politike i općem napretku u rodnoj ravnopravnosti, EU je još uvijek suočena s rodno uvjetovanim nasiljem, stereotipima, podzastupljenošću žena na mjestima odlučivanja te njihovim većim udjelom u zaposlenosti u lošije plaćenim sektorima. Ključni izazovi s kojima je danas suočena EU, uključujući klimatske i digitalne promjene, imaju rodnu dimenziju.

Strategija donosi pregled aktivnosti Europske komisije i njeno opredjeljenje da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sve EU politike. Radi se o prvoj strategiji Europske komisije u ovom području koja je temeljena na obećanju i političkim smjernicama njene predsjednice, Ursule von der Leyen da će se zalagati za Uniju ravnopravnosti. Strategija sadrži ciljeve kojima se do 2025. želi postići značajan napredak za rodno ravnopravnu Europu. Krajnji cilj je „Unija u kojoj žene i muškarci, djevojčice i dječaci sa svim svojim različitostima mogu slobodno birati svoje životne puteve, imati iste prilike za napredak, ravnopravno sudjelovati u europskom društvu i voditi ga“.  

Ciljevi Strategije su vezani za uklanjanje rodno-uvjetovanog nasilja; borbu protiv stereotipa; uklanjanje rodnog jaza na tržištu rada; postizanje ravnopravnog sudjelovanja u različitim sektorima gospodarstva; uklanjanje jaza između žena i muškaraca u skrbi i njezi i postizanje rodne ravnoteže u odlučivanju i politici. Uz vodstvo povjerenice za ravnopravnost Helene Dalli i podršku novo osnovane Radne skupine za ravnopravnost provedba Strategije će se odvijati na dva osnovna načina - ciljanim akcijama i uključivanjem perspektive ravnopravnosti spolova u sve EU politike.  

Očekuje se da Europska komisija, kao jedan od prvih rezultata primjene nove strategije, predstavi krajem 2020. obvezujuće mjere za transparentnost plaća. Javno savjetovanje o ovom prijedlogu otvorene su do 27. svibnja.
Iako sadrži aktivnosti koje se odnose pretežito na prostor EU, Strategija je usklađena s europskom vanjskom politikom u području ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena.

Linkovi:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_357

EU strategija https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender-equality-strategy-2020-2025_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_hr.pdf

Transparentnost plaća
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency

Pisane vijesti