Održana VII. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Slika /slike/Slike 2014-2016/DSC03129.jpg

U organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova u Splitu je 29. svibnja 2015. godine održana VII. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova na temu suzbijanja nasilja nad ženama.

Sastanak je bio jedna od aktivnosti projekta „Moj glas protiv nasilja“, odobrenog za financiranje u okviru natječaja „Podrška informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama" Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS Europske komisije.

Polazeći od Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN 88/11)

VII. Koordinacija županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova donijela je na svojoj sjednici održanoj u organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH na temu suzbijanja nasilja nad ženama, u Splitu 29. svibnja 2015. godine, sljedeće

 

ZAKLJUČKE

1. Nastavit će se sa zagovaranjem, poticanjem i provedbom aktivnosti vezanim uz podizanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama.

2. Zagovarat će se unaprjeđenje međuresorne suradnje svih dionika koji sudjeluju u sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama  i njihova daljnja edukacija i senzibilizacija.

3. Potrebno je nastaviti s preventivnim programima, aktivnostima i usmjeravanjima djece od najranije dobi (uključujući predškolsku, školsku i studentsku populaciju)  na nultu stopu tolerancije prema svim oblicima rodno uvjetovanog nasilja.

4. Pozivaju se državne vlasti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na osnivanje novih skloništa i osiguranje dostatnih financijskih sredstava za nesmetan rad postojećih skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.

5. Pozivaju se nadležne institucije na nacionalnoj i lokalnim razinama na dosljednu i učinkovitiju provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i drugih propisa i strategija kojima se regulira pitanje suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja.

6. Nastavit će se suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH u provedbi projekta „Moj glas protiv nasilja“i drugih aktivnosti vezanih uz suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji uključujući diseminaciju Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

7. Pozivaju se općine, gradovi i županije da pristupe potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

8. Pozivaju se nadležna državna tijela da pokrenu postupak ratifikacije pravnog dokumenta koji osigurava sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja - Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulske konvencije), čija je Republika Hrvatska potpisnica od siječnja 2013. godine.

9. Pozivaju se mediji na primjereno i nepristrano izvještavanje o slučajevima rodno uvjetovanog nasilja sukladno propisima i Smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji.

Zaključci VII. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova

Iz medija:

TV JADRAN

Slobodna Dalmacija

HR Radio Split

www.parentium.com

www.porecki-vjesnik.com

www.kckzz.hrPisane vijesti | Projekt "Moj glas protiv nasilja"