Održana završna konferencija međunarodnog projekta Uvođenje ravnopravnosti spolova u lokalne zajednice

25. veljače 2008. godine na Malti, St. Julians održana je završna konferencija međunarodnog projekta Uvođenje ravnopravnosti spolova u lokalne zajednice.

Konferenciji su prisustvovale mr.sc. Jadranka Polović, vanjska suradnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH koja je za potrebe ovog projekta provela istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti u  Republici Hrvatskoj te dometima usvojenih politika i relevantnih zakona, kao i djelotvornosti institucionalnih mehanizama za provedbu politike ravnopravnosti spolova i Sandra Bedeniković, ispred Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Na Konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja provedeni u svih pet zemalja partnerica, a rezultate istraživanja provedenoga u Republici Hrvatskoj predstavila je mr. sc. Jadranka Polović.
Na Konferenciji je istaknuta očita sličnost u problemima vezanima uz provedbu rodno osviještene politike s kojima se suočavaju partnerske zemlje. Kao glavni problemi koji su utvrđeni u partnerskim zemljama istaknuti su: manje sudjelovanje žena na visokim položajima i onima na kojima se donose odluke, nisko sudjelovanje žena u politici, niže plaće čak i kad žene imaju bolje obrazovanje, kao i rodna pitanja povezana uz sprječavanje obiteljskog nasilja. Međutim, posljednjih se godina, u svim slučajevima pokazuje jasan pomak u korist postizanja većeg napretka u provođenju rodno osviještene politike. Primjeri dobre prakse, identificirani tijekom istraživanja u svim zemljama partnericama su pokazali kako se mogu poduzimati učinkovite akcije na lokalnoj razini.
Rezultati istraživanja provedenih u zemljama partnericama biti će objavljeni u publikaciji „Primjeri dobre prakse u promicanju ravnopravnosti spolova“ i letku kojima se promovira 10 primjera dobrih praksi (dva za svaku zemlju) unapređenja i poticanja ravnopravnosti spolova te tiskani u svih pet zemalja sudionica u projektu. Za njihovo tiskanje i promociju u Republici Hrvatskoj pobrinuti će se Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH.

 

Preuzimanje sadržaja PUBLIKACIJE i LETKA

 Pisane vijesti | Međunarodna suradnja