Sudjelovanje predstojnice Ureda na 52. zasjedanju UN-ove Komisije o položaju žena


Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr. sc. Helena Štimac Radin sudjelovala je kao članica nacionalne delegacije RH tijekom prošlog tjedna (od 25. do 29. veljače) u New Yorku na  52. zasjedanju UN-ove Komisije na kojemu se, kao jednoj od prioritetnih tema, vodila rasprava o „Financiranju  ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena“.

Tom prigodom je predstojnica Ureda Štimac Radin, sudjelujući u radu Okruglog stola na visokoj razini  na ovu temu, upoznala članove/ice UN Komisije s načinima i primjerima dobre prakse financiranja provedbe ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj.

U izlaganju je istaknuto proračunsko financiranje nacionalnih i lokalnih mehanizama za ravnopravnost spolova kao i financiranje aktivnosti nevladinih udruga koje su aktivne na polju ženskih ljudskih prava.

Komisija UN-a upoznata je i s mjerama za financiranje rodno osviještene politike koje sadrži Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova uključivši financiranje rodnih istraživanja, a kao primjeri dobre prakse navedeno je financiranje suzbijanja obiteljskog nasilja i poduzetništva žena.

Na zasjedanju, koje  traje do 7. ožujka,  zemlje članice UN-a pozvane su na poduzimanje daljnjih akcija u smjeru povećavanja financijskih sredstava za osnaživanje politike ravnopravnosti spolova uključivši uvođenje i primjenu rodno odgovornog proračuna uz pripadajuće analize makroekonomske, porezne i politike javne potrošnje kao i na unaprjeđivanje dijaloga između Ministarstva financija i nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova.
 
 


Pisane vijesti | Međunarodna suradnja