Poziv na II. fazu testiranja

Slika /slike/Tematske fotografije/zapošljavanje.jpg

Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17, 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljuje:


                                                          
POZIV NA TESTIRANJE ZNANJA
IZ RADA NA RAČUNALU I ENGLESKOG JEZIKA
27. studenog 2023. godine
ZA KANDIDATE/KINJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA
RADNOG MJESTA - STRUČNI/A SURADNIK/CA


 
Dana 27. studenog 2023. godine, s početkom u 14 sati, u prostorijama Ureda za ravnopravnost spolova održat će se testiranje iz poznavanja rada na računalu i testiranje engleskog jezika s kandidatima/kinjama koji su zadovoljili u I. fazi testiranja, iz provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, odnosno koji su ostvarili najmanje 5 bodova od ukupno 10.
 
Kandidati/kinje koji su ostvarili dovoljan broj bodova te koji se upućuju u II. fazu testiranja su:

AP16, IB24, DD10, NJ5, i VS31


Raspored održavanja testiranja:
13:50 Svi kandidati/kinje Dolazak kandidata/kinja i provjera identifikacijske isprave
 
 
 
14:00-15:00
 
 
AP16, IB24  i DD10,
u sobi za sastanke
Pisani test iz poznavanja engleskog jezika s tematikom vezanom uz područje ravnopravnosti spolova - prijevod teksta s engleskog na hrvatski i hrvatskog na engleski, umetanje pravog oblika riječi na engleskom u tekst, umetanje odgovarajućih riječi u tekst te provjera razumijevanja pročitanog teksta.
 
NJ5 i VS31
u sobi za sastanke
 
Test iz poznavanja rada na računalu - zadaci na računalu iz područja MS Office programa (Word, PowerPoint, Excel) te osnovne radnje unutar Windows OS.
 
 
 
15:00-16:00
 
 
NJ5 i VS31
u sobi za sastanke
Pisani test iz poznavanja engleskog jezika s tematikom vezanom uz područje ravnopravnosti spolova - prijevod teksta s engleskog na hrvatski i hrvatskog na engleski, umetanje pravog oblika riječi na engleskom u tekst, umetanje odgovarajućih riječi u tekst te provjera razumijevanja pročitanog teksta.
AP16, IB24  i DD10
u sobi za sastanke
Test iz poznavanja rada na računalu- zadaci na računalu iz područja MS Office programa (Word, PowerPoint, Excel) te osnovne radnje unutar Windows OS.
 
Postupak provođenja, način ocjenjivanja i objavljivanje rezultata testiranja
 
II. faza testiranja sastoji se od dva dijela testiranja i to od:
 
  1. Provjere poznavanja rada na računalu u formi zadataka na računalu:
  • Test se sastoji od ukupno 5 zadataka po 2 boda iz područja poznavanja rada u Windows OS i rada u Microsoft Office programima (Word, PowerPoint, Excel)
  • Testiranje se boduje od 0 do najviše 10 bodova
  • Polovičan odgovor u pitanju nosi 1 bod, dok u cijelosti odgovoreno pitanje, odnosno urađen zadatak donosi 2 boda po pitanju/zadatku
  • Vrijeme pisanja testa je 60 minuta
 
  1. Provjere znanja engleskog jezika u pisanoj formi:
  • Test se sastoji od ukupno 5 pitanja od po 2 boda
  • Testiranje se boduje od 0 do najviše 10 bodova
  • Vrijeme pisanja testa je 45 minuta
 
Kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 5 bodova iz provjere poznavanja rada na računalu i najmanje 5 bodova iz provjere znanja engleskog jezika imaju pravo pristupiti razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
 
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora s komisijom bit će naknadno objavljena na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova.
 
Pravila testiranja jednaka su kao i pravila testiranja u I. fazi testiranja.
 
 
 
 


Pisane vijesti