Poziv na II. fazu testiranja

Slika /slike/URS slike 2022 Novi direktorij/testiranje.jpg
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17, 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljuje:
 
 
 
POZIV NA TESTIRANJE ZNANJA IZ RADA NA RAČUNALU I ENGLESKOG JEZIKA ZA KANDIDATE/KINJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA – STRUČNI/A SURADNIK/CA
 
 
 
 
Dana 3. svibnja 2022. godine, s početkom u 10 sati, u prostorijama Ureda za ravnopravnost spolova, održat će se testiranje iz poznavanja rada na računalu i testiranje engleskog jezika s kandidatima/kinjama koji su zadovoljili u I. fazi testiranja, iz provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, odnosno koji su ostvarili najmanje 5 bodova od ukupno 10.

 
Kandidati/kinje koji su ostvarili dovoljan broj bodova te koji se upućuju u II. fazu testiranja su: CL01, KD21, PJ04, VD05.

 
Raspored održavanja testiranja
 
9:50 svi Dolazak kandidata/kinja i provjera identifikacijske isprave

10:00-11:00
 
 
CL01 i KD21
u sobi
broj 5
Pisani test iz poznavanja engleskog jezika s tematikom vezanom uz područje ravnopravnosti spolova - prijevod teksta s engleskog na hrvatski i hrvatskog na engleski, umetanje ispravnog oblika riječi na engleskom u tekst, umetanje odgovarajućih riječi u tekst te provjera razumijevanja pročitanog teksta.
 
PJ04 i VD05
u sobi za sastanke
 
Test iz poznavanja rada na računalu – zadaci na računalu iz područja MS Office programa (Word, PowerPoint, Excel) te osnovne radnje unutar Windows OS.

 
11:00-12:00
 
 
PJ04 i VD05
u sobi
broj 5
Pisani test iz poznavanja engleskog jezika s tematikom vezanom uz područje ravnopravnosti spolova - prijevod teksta s engleskog na hrvatski i hrvatskog na engleski, umetanje ispravnog oblika riječi na engleskom u tekst, umetanje odgovarajućih riječi u tekst te provjera razumijevanja pročitanog teksta.
CL01 i KD21
u sobi za sastanke
Test iz poznavanja rada na računalu– zadaci na računalu iz područja MS Office programa (Word, PowerPoint, Excel) te osnovne radnje unutar Windows OS.
 

Postupak provođenja, način ocjenjivanja i objavljivanje rezultata testiranja
 

II. faza testiranja sastoji se od dva dijela testiranja i to od:
 
  1. Provjere poznavanja rada na računalu u formatu zadataka na računalu:
  • Test se sastoji od ukupno 5 zadataka po 2 boda iz područja poznavanja rada u Windows OS i rada u Microsoft Office programima (Word, PowerPoint, Excel)
  • Testiranje se boduje od 0 do najviše 10 bodova
  • Polovičan odgovor u pitanju nosi 1 bod, dok u cijelosti odgovoreno pitanje, odnosno urađen zadatak donosi 2 boda po pitanju/zadatku
  • Vrijeme pisanja testa je 60 minuta
 
  1. Provjere znanja engleskog jezika u pisanoj formi:
  • Test se sastoji od ukupno 5 pitanja od po 2 boda
  • Testiranje se boduje od 0 do najviše 10 bodova
  • Test se sastoji od prijevod teksta s engleskog na hrvatski i hrvatskog na engleski, umetanje ispravnog oblika riječi na engleskom u tekst, umetanje odgovarajućih riječi u tekst te provjera razumijevanja pročitanog teksta
  • Vrijeme pisanja testa je 60 minuta
 
Kandidati/kinje koji su ostvarili najmanje 5 bodova iz provjere poznavanja rada na računalu i najmanje 5 bodova iz provjere znanja engleskog jezika imaju pravo pristupiti razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
 
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja razgovora s Komisijom bit će naknadno objavljena na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova.
 
Pravila testiranja jednaka su pravilima testiranja u I. fazi testiranja.

Najave