Poziv na razgovor (intervju) s Komisijom

Slika /slike/Tematske fotografije/zapošljavanje.jpg
Sukladno članku 4. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17, 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljuje:
 
                                                          
POZIV NA RAZGOVOR S
KOMISIJOM ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA KANDIDATE/KINJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA
RADNOG MJESTA – STRUČNI/A SURADNIK/CA
 
 
Dana 18. svibnja 2022. godine, s početkom u 13 sati, u prostorijama Ureda za ravnopravnost spolova, održat će se razgovori (intervjui) s kandidatima/kinjama koji su zadovoljili na testovima iz poznavanja rada na računalu te znanja engleskog jezika, odnosno koji su ostvarili najmanje 5 bodova od ukupnih 10 bodova na svakom od navedenih testova.
 
Kandidati/kinje koji su ostvarili dovoljan broj bodova te koji se upućuju na razgovor (intervju) s Komisijom su: CL01, KD21 i VD05.
 
 
 
 
Raspored održavanja razgovora (intervjua):
 
Redni broj Šifra kandidata/
kandidatkinje
Broj bodova:
Engleski jezik
(II. faza)
Broj bodova:
Rad na računalu
(II. faza)
Termin razgovora
(intervjua)
1. VD05 10/10 10/10 u 13:00h
2. CL01 10/10 10/10 u 13:30h
3. KD21 8/10 6/10 u 14:00h
 
 
 
Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati/kinje sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.
 
 
POSTUPAK PROVOĐENJA, NAČIN OCJENJIVANJA I OBJAVLJIVANJA REZULTATA INTERVJUA
 
 
Za intervju je unaprijed pripremljena serija pitanja koja se odnosi na utvrđivanje interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije kandidata/kinja.
 
Svakom kandidatu/kinji postavljaju se ista pitanja, a rezultati intervjua vrednuju bodovima od 0 do 10.
 
Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
Komisija će na temelju svih provedenih testiranja i intervjua, utvrditi rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova koje će priložiti uz službeno izvješće o provedenom postupku čelnici tijela, ravnateljici Ureda za ravnopravnost spolova.
 
U postupku provedbe javnog natječaja čelnik/ca tijela donosi rješenje o prijmu u državnu službu. Rješenje o prijmu u državnu službu doneseno u postupku javnog natječaja dostavlja se svim kandidatima/kinjama prijavljenima na javni natječaj.
 
 
 
PRAVILA INTERVJUA
 
  1. Po dolasku na intervju u zakazano vrijeme, od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) radi utvrđivanja identiteta.
 
  1. Razgovoru ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje je utvrđeno da nisu zadovoljili na provjera znanja iz engleskog jezika ili poznavanja rada na računalu.
 
  1. Za kandidata/kinju koji/a nije pristupio/la razgovoru s Komisijom, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

Poziv na razgovor
 

Pisane vijesti