Predstavljanje Zbornika LJUDSKA PRAVA ŽENA

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

imaju čast pozvati Vas na predstavljenje Zbornika

LJUDSKA PRAVA ŽENA

Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena

 u petak, 2. ožujka 2012. u 12 sati u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, Zagreb

Uredile: Ivana Radačić i Jelka Vince Pallua

ljudska prava žena

Knjigu će predstaviti:

Helena Štimac Radin, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

Ivana Radačić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Inga Tomić-Koludrović, Sveučilište u Zadru

Jelka Vince Pallua, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Željka Jelavić, Etnografski muzej u Zagrebu

 

Pozivnica

 

Preuzmite ZBORNIK LJUDSKA PRAVA ŽENA

Iz medija:

Jutarnji list- Predstavili zborni radova "Ljudska prava žena"

Legalis- Predstavljen zbornik radova "Ljudska prava žena"

Zadarski list- Predstavljen zbornik radova "Ljudska prava žena"Najave