Predstavljanjem mrežne stranice #StopSexism i Preporuke VE Sprječavanje i borba protiv seksizma, Ured obilježio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Slika /slike/Seksizam web.png

Ured za ravnopravnost spolova obilježio je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. studenoga, promocijom mrežne stranice #StopSexism i hrvatskog izdanja Preporuke Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma.

Preporuku su predstavile mr.sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda, Morana Paliković Gruden, dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u sportu HOO-a, mag. rod. stud. Josip Šipić, stručni suradnik u Institutu za društvena istraživanja i Anamarija Tkalčec, voditeljica programa Socijalna pravda i jednake mogućnosti Centra za edukaciju, sudjelovanje i istraživanje (CESI).

Ravnateljica Ureda upoznala je prisutne s definicijom seksizma koja je navedena u Preporuci, kao i mjerama koje Odbor ministara Vijeća Europe preporuča državama članicama da poduzmu s ciljem borbe protiv seksizma. Istaknula je sva opća i specifična područja za koja su definirani opći i specifični alati za borbu protiv ovoga vrlo raširenog fenomena: zakonodavni, izvršni, administrativni, proračunski i regulatorni instrumenti, mjere za podizanje svijesti u  području jezika i komunikacije, interneta i društvenih mreža, medija i oglašavanja, radnog mjesta, javnog sektora, sektora pravosuđa, obrazovnog sektora, kulture i sporta te privatne sfere. Uz to, upozorila je da žrtve seksizma mogu biti i muškarci i dječaci ukoliko odbijaju pristati na stereotipne rodne uloge. Ovom prigodom, ravnateljica je naglasila odredbu Preporuke prema kojoj se državama članicama preporuča da poduzmu navedene mjere za sprječavanje i borbu protiv seksizma oslanjajući se na ovu Preporuku, da prate napredak u provedbi ove Preporuke i izvješćuju  VE o postignutom napretku, kao i da prevedu i distribuiraju Preporuku. S time u vezi, ravnateljica je predstavila i mrežnu stranicu VE #StopSexism, prevedenu na hrvatski jezik, kao i video klip posvećen Preporuci, a sve u smislu provedbe kampanje za borbu protiv seksizma, pod sloganom: Uočite ga. Imenujte ga. Zaustavite ga.  Izjava za medije ravnateljice Štimac Radin dostupna je ovdje .

Morana Paliković Gruden istaknula je fenomen seksizma u sportu koji onemogućava demokratičnost u sportu. Naglasila je potrebu sinergije u djelovanju nevladinog sektora, Vlade i tijela državne uprave za uspješnu provedbu Preporuke. Također, istaknula je i primjere razlika u postupanju i funkcioniranju tijela u području sporta, koje idu na štetu žena, te pohvalila odredbu koja propisuje obvezu obrazovanja za suprotstavljanje seksizmu i sankcija za počinitelje. Izjava za medije gđe. Paliković Gruden dostupna je ovdje. 

Josip Šipić se u svojem izlaganju posebno osvrnuo na potrebu suzbijanja seksizma u medijima te sudionike/ce upoznao se definicijom seksizma u medijima. Istaknuo je kako su žene u politici posebno pogođene seksizmom, te osobito naglasio značaj obrazovanja, sastavni dio kojega mora biti obrazovanje za dosizanje rodne ravnopravnosti. Izjava za medije gosp. Šipića dostupna je ovdje

Predstavnica CESI-ja, Anamarija Tkalčec, predstavila je primjer dobre prakse udruge CESI, „Stup srama“, kojim se promiče politička participacija žena i borba protiv seksizma. Projekt „Stup srama“ provodi se od 2007. godine, te je kao primjer dobre prakse prepoznat i od Europskog instituta za ravnopravnost spolova.

Mrežnu stranicu na hrvatskom jeziku, u sklopu koje je i video klip možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://www.coe.int/stopsexism, dok tekst prijevoda Preporuke Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma, koju je Ured tiskao u nakladi od 1000 primjeraka, možete preuzeti ovdje.

Više iz medija: 

http://hr.n1info.com/Vijesti/a462080/Predstavljen-hrvatski-prijevod-preporuke-Vijeca-Europe-o-borbi-protiv-seksizma.html
https://www.zeneimediji.hr/stopsexism-stranica-koja-sazima-sve-sto-trebamo-znati-o-stetnim-posljedicama-seksizma/
https://www.glasistre.hr/hrvatska/predstavljen-hrvatski-prijevod-preporuke-vijeca-europe-o-borbi-protiv-seksizma-606223
https://www.hina.hr/vijest/10221877
Glas Slavonije, 23.11.2019.

 

Pisane vijesti