Ravnateljica Ureda na konferenciji povodom pokretanja nacionalne kampanje Vijeća Europe „Start to talk“

Slika /slike/URS slike - 2019/start to talk 1.jpg

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr. sc. Helena Štimac Radin održala je izlaganje na konferenciji Središnjeg državnog ureda za šport: „Kako spriječiti seksualno uznemiravanje i zlostavljanje nad djecom u športu?”, održanoj u petak, 13. prosinca 2019. u Zagrebu. 

Na konferenciji su sudjelovali Stanislas Frossard, izvršni direktzor EPAS-a (Vijeće Europe), Krešimir Šamija, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport, Marlena Jukić, hrvatska predstavnica Lanzarote odbora Vijeća Europe, te predstavnici/e nadležnih institucija i stručnjaci/kinje. Konferencija je ujedno označila pokretanje nacionalne kampanje Vijeća Europe protiv seksualnog nasilja nad djecom u športu ”Start to talk”, čijoj je izradi doprinio Ured za ravnopravnost spolova, u suradnji sa Središnjim državnim uredom za šport. Kampanja je dosad pokrenuta u Nizozemskoj, Finskoj, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj.

Ravnateljica Ureda je kao primjer dobre prakse kod suzbijanja seksualnog nasilja u društvu predstavila Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (NN, 70/2018). Predstavljene su obveze Protokola vezane uz nadležna tijela i druge čimbenike koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja, te pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju. Predstavljeni su i oblici, načini i sadržaj suradnje između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja, te pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju, kao i završne odredbe kojima se propisuju postupanja u skladu s aktivnostima Protokola. Jedan od glavnih ciljeva Protokola je uvođenje standardiziranog postupka koji osigurava jedinstvenu praksu svih nadležnih tijela i institucija prema žrtvama seksualnog nasilja bez obzira na njihovu dob, mjesto u kojem im se nasilje dogodilo, spol i/ili druge osobne karakteristike. Upoznavanje svih osoba iz državnih institucija, tijela i organizacija civilnog društva koje rade na problemu seksualnog nasilja, s mogućnostima, pravima i obvezama svakog od relevantnih čimbenika u procesu prijave i procesuiranja nasilja te skrbi za žrtve seksualnog nasilja također je jedan od najvažnijih ciljeva.  Vezano uz temu konferencije, ravnateljica je istaknula kako Protokol pruža djeci, učenicima/ama, odgojiteljima/cama, učiteljima/ama, nastavnicima/ama, stručnim suradnicima/ama, ravnateljima/cama, roditeljima i skrbnicima/ama djece i mladih informacije o postupanju odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te centara za odgoj i obrazovanje) u slučaju seksualnog nasilja precizno propisanim načinom postupanja i u slučaju ako postoji sumnja da je učenik/ca žrtva seksualnog nasilja/uznemiravanja izvan škole, ali i onda kada se seksualno nasilje/uznemiravanje dogodilo u školi. 

Ravnateljica je prilikom izlaganja informirala sudionike/ce kako se definicije seksualnog nasilje, uključujući i silovanje, definira u skladu s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji što predstavlja pozitivan primjer usklađivanje zakonodavnog okvira i podzakonskih akata s Konvencijom.
Na kraju je istaknula važnost osvješćivanja javnosti i institucija o potrebi suzbijanja seksualnog nasilja i seksizama u društvu, te istaknula specifične alate i pojedine sektore društva koji u suzbijanju seksizma mogu najviše doprinijeti.


 

Pisane vijesti