Predstavnica Ureda sudjelovala na prvom sastanku Odbora za izradu Preporuke o ženama migranticama Vijeća Europe (GEC-MIG)

Slika /arhiva/images/GEC-MIG news 92 kb.jpg

Od 1. do 2. listopada 2020. godine održao se putem video linka prvi redovni sastanak Odbora za izradu preporuke o ženama migranticama. Uzevši u obzir promjene na polju migracija i roda u posljednjih 40 godina, svrha je Odbora revidirati Preporuku (79) 10 o ženama migranticama donesenu još 1979. godine. Na sastanku je sudjelovalo 18 zemalja članica Vijeća Europe kako bi se dogovorile oko svrhe, strukture i opsega nove Preporuke. 

Predstavljen prijedlog Preporuke odobren je od strane svih država članica na način da su se sve prisutne složile sa sveobuhvatnošću tema i grupa na koje se ista odnosi. Pa su se tako složile da Preporuka uključuje ne samo žene migrantice, nego i  djevojke, tražiteljice azila i izbjeglice. Sukladno tome, predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova podržala je strukturu i opseg Preporuke te je u svojoj intervenciji naglasila važnost stavljanja fokusa na rodno osviješten proces azila u budućem radu Odbora. Naime, upozorila je na kompleksnost procesa azila ukazavši na povijesnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-557/19 u kojoj je isti zaključio da je obiteljsko nasilje valjan razlog za azil. U toj odluci sud je naveo i da su nadležna tijela u slučaju nedosljednosti iskaza tražitelja/ce dužna uzeti u obzir cjelokupnu sliku pri ocjeni vjerodostojnosti te omogućiti tražiteljima/cama međunarodne zaštite prevoditelje/ce istog spola.


Predstavljanja govornika/ca iznesena prvi i drugi dan sastanka uglavnom su bila posvećena upoznavanju država članica s praksama različitih tijela i organizacija vezanih uz temu Preporuke. Thomas Straub, predstavnik tajništva Europskog suda za ljudska prava, upoznao je države članice s relevantnom praksom Europskog suda za ljudska prava vezano uz migracije. Između ostalog naglasio je da praksa suda postavlja minimalni standard za europsku migracijsku politiku koji bi se trebao uzeti u obzir čak i u iznimnim okolnostima. Iz tajništva GREVI-a, Francesca Montana, dala je svoj doprinos izradi Preporuke u tri dijela: pregledom odredbi Istanbulske konvencije koje su relevantne za tražiteljice azila, izbjeglice i migrantice, informacijama o dosadašnjim rezultatima praćenja koje je provodio GREVIO te savjetima na koji način Preporuka o ženama migranticama može nadopuniti Istanbulsku konvenciju. Istaknula je da mnoge države članice imaju poteškoće u osiguranju rodno osjetljivih objekata za prihvat te rodno osjetljivih usluga podrške. Također, razmjena stajališta između država članica i organizacija civilnog društva skrenula je pažnju na izazove koje je donijela pandemija COVID-19.

Krajem listopada 2020. godine predviđa se finalizacija prvog prijedloga Preporuke. Drugi sastanak Odbora zakazan je za 14-15. prosinca 2020. godine.
 Pisane vijesti