Predstojnica Ureda na 45. sastanku Odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca VE

U svojstvu članice Odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca (CDEG) Vijeća Europe, predstojnica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovala je na 45. sastanku Odbora održanom od 8. do 10. prosinca 2010. godine u Strasbourgu.

 

Na sastanku je donesena odluka o tri prioriteta za 2011. godinu u provedbi Akcijskog plana Sedme konferencije ministara odgovornih za ravnopravnost spolova Vijeća Europe održane u Bakuu 24.-25. svibnja 2010.: priprema preporuke o ženama i djevojčicama migranticama, uključujući Romkinje; priprema priručnika o rodnim stereotipima u medijima te priprema vodiča za žene i djevojčice diskriminirane temeljem seksualne orijentacije ili rodnih identiteta i transrodne osobe.

mr. sc. Helena Štimac Radin Odbor je predložio Vijeću ministara da se sljedeća  ministarska konferencija  održi u Nizozemskoj te je raspravljano o prijedlogu tema konferencije i mogućim dodanim vrijednostima u radu Vijeća Europe na području ravnopravnosti spolova.

U području političkog i javnog odlučivanja Odbor je razmatrao preporuke iz studije „Paritetna demokracija; daleki odmak od realnosti“ te analizirao rezultate dva kruga prikupljanja  podataka o provedbi  Preporuke Rec(2003)3 o uravnoteženom sudjelovanju žena  i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju.

Odlučeno je da se publicira i distribuira Preporuka CM/Rec (2010)10 o ulozi žena i muškaraca u suzbijanju i rješavanju sukoba i  izgradnji mira i predlože indikatori  za praćenje njene primjene.  Hrvatska i Španjolska jedine su zemlje članice koje su do sada prevele ovu Preporuku. Predstojnica Ureda izvijestila je Odbor o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog akcijskog plana provedbe Rezolucije  Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000).

Odbor je obaviješten o izradi nove Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Pri kraju je izrada nacrta prijedloga ove Konvencije koja će se početkom sljedeće godine uputiti na usvajanje Odboru ministara i Parlamentarnoj skupštini VE,  a nakon toga na ratifikaciju nacionalnim parlamentima.

Nastavit će se pratiti provedba Preporuke Rec (2002)5 Odbora ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja, revidirati pitanja iz Upitnika o zaštiti žena od nasilja s ciljem prikupljanja preciznijih odgovora od zemalja članica te će se ciklus redovitog izvještavanja o njenoj provedbi  produžiti, sa sadašnje dvije, na tri godine.

Raspravljano je također o uspostavljanju suradnje s novim tijelom u Ujedinjenim narodima -  UN Women.  Vezano za 55. sastanak Komisije o položaju žena (CSW) koji će se održati u New Yorku od 22. veljače do 4. ožujka 2011. na temu „sudjelovanje žena i djevojčica u obrazovanju, usavršavanju, znanosti i tehnologiji, uključujući promicanje ravnopravne dostupnosti zapošljavanja i doličnom radnom mjestu“, dogovoreno je organiziranje zajedničkog događanja Vijeća Europe i Turske koja će tada predsjedati Vijećem ministara VE na temu borbe protiv rodnih stereotipa u obrazovanju.

Odbor je raspravljao i o načinima suradnje s Europskim institutom za ravnopravnost spolova te je informiran o aktivnostima u području ravnopravnosti spolova za vrijeme španjolskog i belgijskog predsjedavanja Europskom unijom. Podržan je španjolski prijedlog o uspostavljanju Dana akcije protiv razlike u plaćama (Day of action against the gender pay gap) u zemljama članicama Vijeća Europe.Pisane vijesti | Međunarodna suradnja