Ravnateljica na konferenciji „Prema zajamčenom ravnopravnom pristupu žena pravdi“ i sastanku nacionalnih predstavnika/ca za ravnopravnost spolova

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjeluje na konferenciji pod nazivom „Prema zajamčenom ravnopravnom pristupu žena pravdi“ koja se u organizaciji Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe i Švicarskog Federalnog ureda za ravnopravnost spolova održava 15.-16. listopada 2015. godine u Bernu.

Cilj konferencije je podizanje svijesti o preprekama s kojima se suočavaju žene u pristupu pravdi, uključujući socio-ekonomske i kulturne barijere, pristup pravnoj pomoći, ukazivanje na izazove višestruke diskriminacije u odnosu na pristup žena pravdi te razmjena primjera dobrih praksi.

Ravnateljica Ureda će također sudjelovati na 3. sastanku nacionalnih predstavnika/ca za ravnopravnost spolova (Gender Equality National Focal Point) koji će se u organizaciji Vijeća Europe održati u Bernu 16. listopada 2015. godine.

Opširnije o konferenciji.

 

Najave | Međunarodna suradnja