Ravnateljica na konferenciji Ravnopravnost spolova: popločavanje puta

Slika /slike/URS slike - 2018/Copenhagen conference svibanj 2018.jpg

Ravnateljica Ureda mr.sc. Štimac Radin sudjelovala je u svojstvu članice Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe na međunarodnoj konferenciji - Ravnopravnost spolova: popločavanje puta, koja se održala u Kopenhagenu 3. i 4. svibnja.

Konferencija se održala u okviru predsjedanja Danske Odborom ministara Vijeća Europe i bila je posvećena predstavljanju nove Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Konferenciju je organizirala Komisija za ravnopravnost spolova VE u suradnji s Upravom za ravnopravnost spolova Ministarstva vanjskih poslova Danske.

Cilj konferencije odnosio se na artikuliranje postojećih izazova koji onemogućavaju brži napredak u postizanju stvarne ravnopravnosti spolova i raspravu o budućim načinima provedbe nove Strategije VE. Konferencija se fokusirala na pitanja vezana uz suzbijanje nasilja nad ženama i ulogu Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, udjelu žena u procesima političkog odlučivanja, ljudskim pravima migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, rodnim stereotipima i seksizmu kao i o ulozi muškaraca u promoviranju prava žena i ravnopravnosti spolova. 

Konferenciju su s pozdravnim govorima otvorili princeza Danske, danska ministrica za jednake mogućnosti, zamjenica Glavnog tajnika VE i predsjednica GREVI-a.

Na ministarskom panelu visoke razine održanom pod nazivom - Politička predanost: imperativ za ravnopravnost spolova, uz ministricu za jednake mogućnosti Danske sudjelovala je i ministrica za europske poslove i jednakost Malte, ministrica obitelji, solidarnosti, jednakosti i društvenog razvoja Maroka, državni tajnik Ministarstva obitelji i socijalne politike Finske, povjerenica za ravnopravnost spolova Cipra i pomoćnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalne politike iz Hrvatske. 

Na Konferenciji su održane i tri tematske panel diskusije na kojima su sudjelovali visoki predstavnici/e UN Women, Europske komisije, Europskog parlamenta, EQUINET-a, UNESC-a, Svjetske banke i dr.

U okviru završne diskusije posvećene provedbi ove Strategije u zemljama članicama VE, ravnateljica Štimac Radin izvijestila je nazočne da je Ured za ravnopravnost spolova već preveo novu Strategiju VE na hrvatski jezik, da će je tiskati u nakladi od 1000 primjeraka i javno promovirati u lipnju ove godine, a što je jedna od planiranih aktivnosti vezanih uz preuzimanja predsjedavanja Republike Hrvatske Odborom ministara VE.

Više informacija o Konferenciji može se pronaći na sljedećoj poveznici: Gender Equality website 

Pisane vijesti