Ravnateljica na konferenciji u organizaciji tvrtke IKEA „Ravnopravnost je bolja za sve“

Slika /slike/URS slike - 2018/Ikea.jpg

Povodom Međunarodnog dana žena ravnateljica Ureda sudjelovala je kao panelistica na konferenciji u organizaciji tvrtke IKEA, u suradnji s Jutarnjim listom na temu “Ravnopravnost je bolja za sve”.

Ispred organizatora konferencije prisutne su pozdravile, direktorica robne kuće IKEA Zagreb i članica uprave Hanza Media. Naglasile su da je ravnopravnost spolova temeljna vrijednost društva. Regionalna direktorica za vodstvo i upravljanje raznolikošću u IKEA Grupi, na početku je kazala kako je jedini način da se ravnopravnost uistinu integrira u kompaniju u svakodnevnim koracima pa tako IKEA Grupa ima preko 149 tisuća zaposlenih osoba, od čega 54 posto čine žene. Također, 49 posto žena radi na vodećim i menadžerskim pozicijama. Promocija različitosti ključna je za uspješan rad i djelovanje svake tvrtke a IKEA to pokazuje kroz organizacijsku kulturu koja promiče jednake mogućnosti. U IKEA Hrvatska je 63 posto žena na vodećim pozicijama i u menadžerskim timovima, dok 52 posto svih zaposlenih čine žene. IKEA Hrvatska potpisnica je Povelje o raznolikosti, uz druge hrvatske tvrtke koje promiču raznolikost, nediskriminaciju, uključivost i jednake mogućnosti na radnom mjestu.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uvodno je iznijela podatke o stanju na tržištu rada te broju i vrsti pritužbi na diskriminaciju vezanu uz rad, zapošljavanje i socijalnu sigurnost koje čine gotovo dvije trećine svih pritužbi pravobraniteljici.

U drugom dijelu u panel diskusiji na temu kako tvrtke mogu doprinijeti postizanju rodne ravnopravnosti u društvu prikazani su rezultati istraživanja koje je tijekom veljače za IKEU provela agencija Ipsos. Prema rezultatima istraživanja, 57% Zagrepčanki smatra da muškarci i žene nemaju jednake mogućnosti za zapošljavanje, 65% njih misli da žene i muškarci u Hrvatskoj nemaju jednaku plaću za isti posao, a čak 66% žena u Zagrebu smatra da žene i muškarci nemaju jednake mogućnosti za napredak u karijeri.  Također, tek jedna četvrtina građanki i građana Zagreba smatra da žene i muškarci u Hrvatskoj imaju jednaka prava na radnom mjestu, a općenito su muškarci imali pozitivniju percepciju o rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu, u odnosu na stavove žena.

Mr.sc. Helena Štimac Radin komentirala je rezultate istraživanja napomenuvši kako ju rezultati ne iznenađuju budući da se poklapaju i s prethodnim istraživanjima koje je provodio Ured, te da su muškarci manje svjesni diskriminacije na radnom mjestu od žena. Zakonski okvir nam je dobar i zabranjuje sve oblike diskriminacije, međutim ne koriste se dovoljno mehanizmi pravne zaštite. U diskusiji o sudjelovanju žena u upravljačkim pozicijama, istaknula je da je na razini EU bila pokrenuta inicijativa za donošenje Direktive o poboljšanju ravnopravnosti spolova među neizvršnim direktorima tvrtki kojom se traži povećanje broj žena u upravnim odborima tvrtki koja je još uvijek u proceduri. Međutim, naglasila je, imamo primjer Norveške koja je uvela zakonsku obvezu 2008. godine, odnosno kvotu od 40% žena za neizvršne direktore i to je primjer kako se može mijenjati stanje.
Ravnateljica Ureda je podsjetila prisutne da se u Hrvatskoj puno napravilo na poboljšanju zakonodavstva, uključujući i donošenje Zakona o ravnopravnosti spolova 2008. godine, te drugih antidiskriminacijskih zakona. Osim toga, istaknula je da je 2007. godine po prvi put Nacionalna klasifikacija zanimanja uključila popis zanimanja i u muškom i ženskom rodu. U programu Vlade RH, podsjetila je,  navodi se ravnopravnost spolova kao zasebno područje koje uključuje ravnopravnost spolova na tržištu rada, u političkom i javnom životu, kao i zaštitu žrtava nasilja u obitelji. Tu su i mjere definirane u Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja koje uključuju žene, te neke posebno ranjive skupine. Provodi se i program „Zaželi!“ iz sredstava Europskog socijalnog fonda kroz koji se zapošljavanju žene u posebno nepovoljnom položaju na tržištu rada koje žive u ruralnim područjima. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ima i Strategiju razvoja poduzetništva žena.

U diskusiji se razgovaralo o tome kako zakone koji su temelj pretočiti u praksu. Ravnateljica je navela da Ured već niz godina radi na području tržišta rada te je to bilo jedno od prioritetnih područja  nacionalne politike za ravnopravnost spolova a budući da je nova nacionalna politika u izradi, ovo područje će i nadalje biti njen važan dio. U nastavku, naglasila je da je Ured prošle godine provodio kampanju pod nazivom „Neravnopravnost ne smije ostati poslovna tajna“, kojom se ukazivalo na problem diskriminacije na tržištu rada, u okviru twinning projekta „Podrška ravnopravnosti spolova“. Štimac Radin je govorila i o problemu stereotipa vezanih uz tržište rada i odabir zanimanja, te kako je još uvijek premali broj žena koje upisuju STEM zanimanja. 

Na kraju je čestitala IKEI i Jutarnjem listu na organizaciji ove konferencije, koji su osigurale i medijsku pokrivenost pa će poruke brže doprijeti do javnosti što je često problem kad je riječ o ovakvim temama. Istaknula je da nam dobri primjeri i prakse dolaze iz Švedske čiji su predstavnici Vlade izjavili da je to prva feministička Vlada u svijetu. Švedska nam je, uz ostale skandinavske zemlje, uvijek uzor i nadamo se da će se ostale tvrtke ugledati na IKEU u promociji različitosti i inkluzivnosti.

U panelu su, uz ravnateljicu Ureda, sudjelovale predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske i potpredsjednica Ženske sekcije SSSH, kopilotkinja na avionu Canadair u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu (jedna od samo dvije žene u svijetu), članica uprave IT tvrtke - dobitnice certifikata Mamforce, te direktorica robne kuće IKEA Zagreb.
Sudionice su u svojim izlaganjima naglasile da su i nadalje ključna područja vezana uz tržište rada pitanje radnih uvjeta i mogućnosti napredovanja na poslu te jednake plaće za jednaki rad muškaraca i žena.

Fotografije i medijske objave s događanja dostupne su na: https://www.dropbox.com/sh/vaqf0yfydub2m8i/AAADHSOMT8iSvWp7SzYgI5F9a?dl=0

Više iz medija: 

https://www.jutarnji.hr/biznis/tvrtke/konferencija-o-ravnopravnosti-na-radnom-mjestu-zene-na-trzistu-rada-nemaju-mogucnost-pravednog-napredovanja-niti-su-nagradene-za-svoj-rad/7103439/
http://www.presscut.hr/Web%20Sharing%20ZON/03-2018/08-03-2018/Jutarnji%20list/Presscut_17901628.pdf
https://www.morh.hr/hr/vijesti-najave-i-priopcenja/vijesti/16421-bojnica-diana-dobos-na-konferenciji-o-ravnopravnosti-spolova.html
http://www.poslovni.hr/hrvatska/samo-jedna-cetvrtina-zagrepcana-i-zagrepcanki-smatra-da-zene-i-muskarci-u-hrvatskoj-imaju-ista-prava-na-radnom-mjestu-338486
https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/visnja-ljubicic-zene-zaraduju-11-posto-manje-majcinstvo-je-u-poslovnom-zivotu-velika-prepreka/
https://www.vecernji.hr/biznis/odrzana-konferencija-o-rodnoj-ravnopravnosti-na-radnom-mjestu-1231038
http://zivim.hr/rastem/jednog-lijepog-dana-ravnopravnost-spolova-ce-i-biti-temeljno-ljudsko-pravo/
https://zadovoljna.dnevnik.hr/clanak/odrzana-konferencija-o-rodnoj-ravnopravnosti-na-radnom-mjestu---509201.html
https://net.hr/promo/magazin/odrzana-konferencija-o-rodnoj-ravnopravnosti-na-radnom-mjestu/
http://suvremena.hr/odrzana-konferencija-rodnoj-ravnopravnosti-radnom-mjestu/
http://sretnamama.hr/5791-2/
 


Pisane vijesti