Ravnateljica održala konferenciju za medije

Slika /slike/Tematske fotografije/shutterstock_59866873.jpg

Predstavljanje Zaključnih primjedbi o 4. i 5. periodičnom izvješću za RH UN odbora za uklanjanje diskriminacije žena

Na 61. zasjedanju UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena 15. srpnja 2015. godine u Ženevi državno je izaslanstvo koje je vodila ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin predstavilo Četvrto i peto periodično izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin  predstavila je danas na konferenciji za medije Zaključne primjedbe UN Odbora za uklanjanje diskriminacije na Četvrto i peto periodično izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

U Zaključnim primjedbama UN Odbor istaknuo je pozitivne aspekte i postignut napredak, kao i glavna područja zabrinutosti, te preporuke za unaprjeđenje položaja žena u Hrvatskoj.

Kao pozitivne aspekte UN Odbor izdvojio je  reformu zakonodavstva i to posebno donošenje: Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu 2015. godine; Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, 2014. godine; Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, 2014. godine; Zakona o suzbijanju diskriminacije, 2008. godine i Zakona o ravnopravnosti spolova, 2008. godine.

UN Odbor je također kao pozitivne aspekte izdvojio i pozdravio poduzeta nastojanja za poboljšanje institucionalnog i strateškog okvira za promicanje ravnopravnosti spolova i posebno donošenje: Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.–2020., Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.–2020. i  Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

Kao glavna područja zabrinutosti UN Odbor je istaknuo pojedine aspekte pitanja vezanih uz potrebu osnaživanja nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, ulogu rodnih stereotipa i medija, nasilje nad ženama, trgovanje ljudima i prostituciju, podzastupljenost žena u političkom i javnom odlučivanju, sudjelovanju žena u mirovnom procesu, obrazovanje, zapošljavanje, reproduktivna prava, položaj žena u ruralnim područjima, položaj Romkinja,  lezbijki, biseksualnih i transrodnih žena, žena pogođenih ratnim sukobima i pitanja vezana uz novi Obiteljski zakon.

Za sva navedena područja UN Odbor je dao preporuke i pozvao RH da poduzme različite mjere, uključujući i zakonodavne, za brže uklanjanje prepreka za potpuno ostvarivanje prava žena.

Na konferenciji za medije Štimac Radin je istaknula da je dio preporuka istovjetan preporukama koje dobivaju i mnoge druge zemlje potpisnice ove Konvencije, kao i to da je dio dobivenih preporuka već sadržan u hrvatskim nacionalnim strateškim dokumentima.

S ciljem upoznavanja javnosti s Zaključnim primjedbama UN Odbora Ured za ravnopravnost spolova preveo je Zaključne primjedbe na hrvatski jezik ( u prilogu) koje će dostaviti svim  nadležnim institucijama na državnoj i lokalnoj razini.

Kvalifikacije i teške uvrede pojedinih predstavnica nevladinih udruga o tijeku predstavljanja izvješća od strane državnog izaslanstva ravnateljica je odbacila kao potpuno neosnovane uz izraženu zabrinutost zbog visokog stupnja netrpeljivosti koje predstavnice ovih udruga iskazuju prema predstavnicima državnih tijela koje rade na poslovima vezanim uz poboljšanje prava žena.

Također je izrazila zabrinutost zbog neprofesionalnosti HRT kao javnog servisa građana koji je pozvao u emisiju Hrvatska uživo samo predstavnice nevladinih udruga koje su taj prostor iskoristile za grubi napad na službenu delegaciju, a da istovremeno nisu omogućili  predstavnicima službenog izaslanstva  da iznesu svoja stajališta.

Kao najbolji demant neistina koje su predstavnice ovih udruga plasirale ovih dana u javnost navela je upravo Zaključne primjedbe UN Odbora u kojima se navodi da Odbor pozdravlja plodonosni dijalog s državnom delegacijom, usmeno izlaganje delegacije i daljnja pojašnjenja kao odgovor na većinu pitanja koja je postavio Odbor te da cijeni pisane odgovore na popis problema i pitanja koja je ranije postavio.

 

RAVNATELJICA

Mr. sc. Helena Štimac Radin
 

Zaključne primjedbe o Četvrtom i petom periodičnom izvješću za Hrvatsku

Četvrto i peto periodično izvješće Republike Hrvatske prema članku 18. UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena

Odgovori na popis problema i pitanja vezanih za Četvrto i peto periodično izvješće Hrvatske

Uvodni govor ravnateljice UredaPisane vijesti | Intervjui i priopćenja